Hur fungerar luftkonditionering?

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Teknik

Nyckelord

luftkonditionering, Luftkonditionerad byggnad, extern enhet, inomhusenhet, kompressor, köldmedium, värmeavgivning, avsvalning, indunstning, teknologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Denna animation visar hur en mikrovågsugn fungerar.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Added to your cart.