Hur fungerar luftkonditionering?

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Teknik

Nyckelord

luftkonditionering, Luftkonditionerad byggnad, extern enhet, inomhusenhet, kompressor, köldmedium, värmeavgivning, avsvalning, indunstning, teknik

Relaterade objekt

Scener

Luftkonditionerad byggnad

Funktion

 • inströmmande varmluft
 • värmeavgivning
 • utströmmande kalluft
 • kompressor - Den komprimerar den varma ångan som strömmar ut från inomhusenheten, varvid den hettas upp och avger värme samtidigt som den strömmar in i utomhusenheten.
 • expansionsventil - Den minskar det höga trycket hos den varma vätskan, som delvis avdunstar och kyls ned. Den resulterande blandningen av kall ånga och vätska leds tillbaka in i inomhusenheten.
 • kondensor - Medan den varma ångan strömmar genom kondensorn, frigörs värme och ångan kondenserar.
 • het ånga
 • varm vätska
 • kallt köldmedium - Blandningen av kall ånga och vätska som lämnar expansionsventilen.
 • varm ånga

Utomhusenhet

 • värmeavgivning

Inomhusenhet

 • utströmmande kalluft

Expansionsventil

 • varm vätska
 • kallt köldmedium - Blandningen av kall ånga och vätska som lämnar expansionsventilen och leds tillbaka in i inomhusenheten.
 • lågt tryck
 • högt tryck
 • expansionsventil - Den varma vätskan hamnar i den och när vätskan strömmar genom den, minskar dess tryck och den avdunstas delvis samtidigt som den svalnar.

Animation

 • inströmmande varmluft
 • värmeavgivning
 • utströmmande kalluft
 • kompressor - Den komprimerar den varma ångan som strömmar ut från inomhusenheten, varvid den hettas upp och avger värme samtidigt som den strömmar in i utomhusenheten.
 • kondensor - Medan den varma ångan strömmar genom kondensorn, frigörs värme och ångan kondenserar.
 • het ånga
 • utomhusenhet
 • inomhusenhet
 • köldmedium
 • varm vätska
 • kallt köldmedium - Blandningen av kall ånga och vätska som lämnar expansionsventilen och leds tillbaka in i inomhusenheten.
 • lågt tryck
 • högt tryck
 • kallt köldmedium

Berättarröst

Luftkonditioneringsapparater som används för att kyla ned den varma inomhusluften består av två huvuddelar: en inomhus- och en utomhusenhet. Apparaten blåser in kall luft i rummet, alltså drar den bort värme från rummet och släpper ut den utomhus.
Låt oss följa processens olika faser med början i inomhusenheten.
Köldmediet, en blandning av kall ånga och vätska, strömmar in i inomhusenhetens rörsystem. Med hjälp av en fläkt cirkuleras luften från rummet in i rörsystemet i inomhusenheten. Luften i rummet svalnar, medan köldmediet värms upp och avdunstar helt.

Den varma ångan från inomhusenheten strömmar in i kompressorn i utomhusenheten där den komprimeras och dess tryck och temperatur stiger. Den heta ångan som skapas hamnar i kondensorn, där värme frigörs på grund av den stora temperaturskillnaden mellan ångan och miljön. Ångan som strömmar i röret kondenseras och förvandlas till vätska.

Den delvis nedkylda, varma vätskan hamnar sedan i expansionsventilen. Vätskan samlas här, därför är trycket i det inkommande röret högt, medan det är lågt i det utgående röret. Då vätskan strömmar genom ventilen sjunker trycket varvid den delvis avdunstar och kyls ned. Den resulterande blandningen av kall ånga och vätska leds tillbaka in i inomhusenheten.

Relaterade objekt

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Denna animation visar hur en mikrovågsugn fungerar.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Added to your cart.