Hur fungerar en sonar?

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Teknik

Nyckelord

sonar, Ljudradar, radar, röst navigering, spaning, forskningsfartyg, fartyg, kartläggning, side-scan sonar, objektdetektering, ultraljud, ljudvåg, radareko, radarvåg, våg, eko, Reflektion, havsbotten, undervattens-, Ubåt, vibrationer, mekanik, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Forskningsfartyg

Ordet "sonar" är en akronym för engelskans SOund NAvigation and Ranging. Funktionsprincipen för sonaren liknar den för radarn, med den skillnaden att i stället för radiovågor använder den sig av ljudvågor.

I allmänhet används sonar under vatten där ljudvågor färdas snabbare och cirka 500 gånger längre än i luften. Sonarenheten avger ljudvågor och mäter tiden det tar för ekot att komma fram. På detta sätt kan man beräkna avståndet till hinder under vattnet eller djupet till havsbotten.

Om ljudvågen sänds ut i form av en enda stråle kan den användas för att söka igenom havsbottnen i detalj, vilket gör att även konturerna av små objekt kan identifieras. Sonar kan också användas för att undersöka tillståndet vid marina arkeologiska platser och ubåtars rörledningar.

I de flesta fall används ultraljud för att skanna av havsbotten. Frekvensen för ultraljudsvågor ligger över 20 kHz. Ju högre frekvensen av den utsända ljudvågen är, desto mer detaljerad bild kan skapas av havsbotten. En högre frekvens betyder emellertid också att sonarområdet blir kortare. Det är därför side-scan-sonarer ofta används. En sådan anordning kan sänkas djupt ned i vattnet från en forskningsbåt eller en helikopter och bogseras nära havsbotten. Sidoskannande sonar avger solfjäderformade strålar för att skanna av havsbotten. Samtidigt som den släpas tar sonaren en rad detaljerade bilder på omgivningen som sedan kan sättas ihop till en karta.

Ljudradar

  • sonar
  • eko
  • ljudvåg

Sidoskannande sonar

Kartläggning av havsbotten, detektering av föremål

Animation

  • sonar
  • eko
  • ljudvåg
  • bogserkabel
  • sidescan sonar
  • ljudvåg

Berättarröst

Ordet "sonar" är en akronym för engelskans SOund NAvigation and Ranging. Funktionsprincipen för sonaren liknar den för radarn, med den skillnaden att i stället för radiovågor använder den sig av ljudvågor.

I allmänhet används sonar under vatten där ljudvågor färdas snabbare och cirka 500 gånger längre än i luften. Sonarenheten avger ljudvågor och mäter tiden det tar för ekot att komma fram. På detta sätt kan man beräkna avståndet till hinder under vattnet eller djupet till havsbotten.

Om ljudvågen sänds ut i form av en enda stråle kan den användas för att söka igenom havsbottnen i detalj, vilket gör att även konturerna av små objekt kan identifieras. Sonar kan också användas för att undersöka tillståndet vid marina arkeologiska platser och ubåtars rörledningar.

I de flesta fall används ultraljud för att skanna av havsbotten. Frekvensen för ultraljudsvågor ligger över 20 kHz. Ju högre frekvensen av den utsända ljudvågen är, desto mer detaljerad bild kan skapas av havsbotten. En högre frekvens betyder emellertid också att sonarområdet blir kortare. Det är därför side-scan-sonarer ofta används. En sådan anordning kan sänkas djupt ned i vattnet från en forskningsbåt eller en helikopter och bogseras nära havsbotten. Sidoskannande sonar avger solfjäderformade strålar för att skanna av havsbotten. Samtidigt som den släpas tar sonaren en rad detaljerade bilder på omgivningen som sedan kan sättas ihop till en karta.

Relaterade objekt

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

USS Ohio (USA, 1979)

Atomkraft användes först av den amerikanska flottan för att driva ubåtar i mitten av 1900-talet.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (Flygande fästning på svenska) utvecklades för det amerikanska flygvapnet av flygplanstillverkaren Boeing.

B-2 Spirit (USA, 1989)

Det amerikanska bombplanet "Northrop Grumman B-2 Spirit" med smygteknik har använts bland annat i krigen på Balkan, i Afghanistan och Irak.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Ett legendariskt jaktplan som användes av det tyska flygvapnet under andra världskriget.

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig med hjälp av ultraljud.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen gjorde länderna stora ansträngningar för att utveckla effektiva...

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

Stridsvagnar (andra världskriget)

De centrala aktörerna i andra världskriget var stridsvagnarna.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

V-2 ballistisk robot (1944)

Den tyska roboten med flytande bränsle som drivmedel utvecklades under andra världskriget. Den var det första kända konstgjorda föremålet att nå rymden.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Added to your cart.