Hur fungerar en skivspelare?

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Teknik

Nyckelord

skivspelare, Hi-Fi-skivspelare, högtalare, förstärkare, vinylskiva, Long Play, Välj ett, tonarm, patron, nål, spår, musik, teknik

Relaterade objekt

Scener

Hi-Fi-skivspelare

 • högtalare - Elektriska signaler som färdas genom förstärkaren omvandlas till ljudvågor med hjälp av dessa.
 • förstärkare - Den förstärker elektriska signaler som kommer från skivspelaren och skickar dem vidare till högtalarna.
 • skivspelare - Den omvandlar mönstret på skivans spår till elektriska signaler.

Konstruktion

 • vinylskiva - Skivspelaren omvandlar mönstret på skivans spår till elektriska signaler. Eftersom även de minimala skador i spåren kan orsaka störningar, bör vinylskivor hanteras och förvaras på rätt sätt.
 • tonarm - Pickupen sitter på denna. Med hjälp av nålen läser pickupen av information som finns kodad i skivans spår.
 • skivtallrik - Den är relativt tung och kan väga över två kilo. Tyngden gör att små hastighetsvariationer i motorn utjämnas.
 • gummiskiva
 • innerchassi
 • rem
 • motor

Tonarm

 • motvikt - Med hjälp av denna kan nålens tryck justeras. Om nålens tryck är för högt, hörs höga frekvenser svagare och spåren slits ut snabbare. Om nålens tryck är för lågt, hörs höga frekvenser starkare, vilket förstärker buller och kan medföra att nålen hoppar ut ur spåret.
 • tonarmshållare
 • tonarmens lyft- och sänkspak - Med den lyfts och sänks lyftarmen.
 • pickupskydd
 • pickup - Den läser av information som finns kodad i skivans spår med hjälp av nålen.

Funktion

 • nål
 • permanentmagnet
 • kopparspole
 • elektrisk ström
 • järnkärna
 • magnetiskt fält
 • spår

Funktionsprincipen

 • det magnetiska flödet ökar (ΔΦ ﹥ 0) - Om antalet magnetiska fältlinjer växer, blir ΔΦ positiv: den rör sig i samma riktning som fältlinjerna, från magnetens nordpol till dess sydpol. Om antalet magnetiska fältlinjer minskar, blir ΔΦ negativ: den rör sig i fältlinjernas motsatta riktning, från magnetens sydpol till dess nordpol. Enligt vänsterhandsegeln bestämmer ΔΦ riktningen på den inducerade strömmen.
 • det magnetiska flödet minskar (ΔΦ ﹤ 0) - Om antalet magnetiska fältlinjer växer, blir ΔΦ positiv: den rör sig i samma riktning som fältlinjerna, från magnetens nordpol till dess sydpol. Om antalet magnetiska fältlinjer minskar, blir ΔΦ negativ: den rör sig i fältlinjernas motsatta riktning, från magnetens sydpol till dess nordpol. Enligt vänsterhandsegeln bestämmer ΔΦ riktningen på den inducerade strömmen.
 • den inducerade strömmens riktning - Ändringar i det magnetiska flödet (ΔΦ) alstrar ett turbulent magnetfält som genererar elektrisk ström i spolen. Riktningen på strömmen bestäms av vänsterhandsregeln.
 • permanentmagnet - Dess rörelse förändrar antalet magnetiska fältlinjer, alltså sker en förändring i det magnetiska flödet varvid elektrisk ström induceras.
 • magnetisk ferritspole - Rörelser hos permanentmagneten förändrar antalet magnetiska fältlinjer, alltså sker en förändring i det magnetiska flödet varvid elektrisk ström induceras.

Animation

 • högtalare - Elektriska signaler som färdas genom förstärkaren omvandlas till ljudvågor med hjälp av dessa.
 • förstärkare - Den förstärker elektriska signaler som kommer från skivspelaren och skickar dem vidare till högtalarna.
 • skivspelare - Den omvandlar mönstret på skivans spår till elektriska signaler.
 • vinylskiva - Skivspelaren omvandlar mönstret på skivans spår till elektriska signaler. Eftersom även de minimala skador i spåren kan orsaka störningar, bör vinylskivor hanteras och förvaras på rätt sätt.
 • tonarm - Pickupen sitter på denna. Med hjälp av nålen läser pickupen av information som finns kodad i skivans spår.
 • skivtallrik - Den är relativt tung och kan väga över två kilo. Tyngden gör att små hastighetsvariationer i motorn utjämnas.
 • gummiskiva
 • innerchassi
 • rem
 • motor
 • motvikt - Med hjälp av denna kan nålens tryck justeras. Om nålens tryck är för högt, hörs höga frekvenser svagare och spåren slits ut snabbare. Om nålens tryck är för lågt, hörs höga frekvenser starkare, vilket förstärker buller och kan medföra att nålen hoppar ut ur spåret.
 • tonarmshållare
 • tonarmens lyft- och sänkspak - Med den lyfts och sänks lyftarmen.
 • pickupskydd
 • pickup - Den läser av information som finns kodad i skivans spår med hjälp av nålen.
 • det magnetiska flödet ökar (ΔΦ ﹥ 0) - Om antalet magnetiska fältlinjer växer, blir ΔΦ positiv: den rör sig i samma riktning som fältlinjerna, från magnetens nordpol till dess sydpol. Om antalet magnetiska fältlinjer minskar, blir ΔΦ negativ: den rör sig i fältlinjernas motsatta riktning, från magnetens sydpol till dess nordpol. Enligt vänsterhandsegeln bestämmer ΔΦ riktningen på den inducerade strömmen.
 • det magnetiska flödet minskar (ΔΦ ﹤ 0) - Om antalet magnetiska fältlinjer växer, blir ΔΦ positiv: den rör sig i samma riktning som fältlinjerna, från magnetens nordpol till dess sydpol. Om antalet magnetiska fältlinjer minskar, blir ΔΦ negativ: den rör sig i fältlinjernas motsatta riktning, från magnetens sydpol till dess nordpol. Enligt vänsterhandsegeln bestämmer ΔΦ riktningen på den inducerade strömmen.
 • den inducerade strömmens riktning - Ändringar i det magnetiska flödet (ΔΦ) alstrar ett turbulent magnetfält som genererar elektrisk ström i spolen. Riktningen på strömmen bestäms av vänsterhandsregeln.
 • permanentmagnet - Dess rörelse förändrar antalet magnetiska fältlinjer, alltså sker en förändring i det magnetiska flödet varvid elektrisk ström induceras.
 • magnetisk ferritspole - Rörelser hos permanentmagneten förändrar antalet magnetiska fältlinjer, alltså sker en förändring i det magnetiska flödet varvid elektrisk ström induceras.

Berättarröst

En skivspelare omvandlar mönstret i skivans spår till elektriska signaler. Dessa signaler färdas genom förstärkaren och omvandlas därefter till ljudvågor med hjälp av högtalarna.

Vinylskivan placeras på skivtallriken, som oftast drivs av en rem. Eftersom skivans rotation måste vara jämn är skivtallriken relativt tung, den kan väga över två kilo. Trögheten utjämnar de små hastighetsvariationerna i motorn.

tonarmens ena sida finner vi pickupen vari nålen sitter och på andra sidan finns motvikten. Med hjälp av motvikten kan nålens tryck justeras.

Om nålens tryck är för högt, hörs höga frekvenser svagare och spåren slits ut snabbare. Om nålens tryck är för lågt, hörs höga frekvenser starkare, vilket förstärker buller och kan medföra att nålen hoppar ut ur spåret.

Nålen spårar modulationer i spåren medan skivan snurrar. Nålen får permanentmagneten att röra sig, vilket inducerar elektricitet i kopparspolarna.

Permanentmagnetens rörelser förändrar antalet magnetiska fältlinjer, alltså sker en förändring i det magnetiska flödet. Om antalet magnetiska fältlinjer växer, blir den magnetiska flödesförändringen positiv och den magnetiska nordpolen rör sig därför mot sydpolen. Om antalet magnetiska fältlinjer minskar, blir den magnetiska flödesförändringen negativ och den magnetiska sydpolen rör sig därför mot nordpolen.
Om tummenvänster hand pekar i riktning mot den magnetiska flödesförändringen, visar de andra fingrarna riktningen på den inducerade strömmen. När nålen rör sig åt vänster i animationen, ökar det magnetiska flödet i den vänstra spolen och minskar i den högra. Av denna anledning induceras ström i motsatta riktningar i de två spolarna.

Pickup-nålar slits med tiden. Safirnålar måste bytas efter ca 100 timmars användning, medan diamantnålar byts efter ca 1000 timmar. Slitna nålar försämrar uppspelningskvaliteten och skadar spåren på skivan. Mikroskopiska skador i spåren kan också orsaka störningar. Av denna anledning bör vinylskivor hanteras och förvaras på rätt sätt.

Relaterade objekt

Fonograf och grammofon

Edisons uppfinning kunde spela in och spela upp ljud med hjälp av en cylinder, medan Berliners apparat använde en skiva för dessa ändamål.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Dynamo (gymnasienivå)

En dynamo omvandlar mekanisk energi till elektrisk likström.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Added to your cart.