Hur fungerar en hiss?

Hur fungerar en hiss?

Denna animation visar hur en hiss fungerar.

Teknik

Nyckelord

hiss, varuhissar, hisskorg, kabin, nödbroms, nödknapp, motvikt, linspännare, hisslina, arkitektur, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Konstruktion

Funktion

Säkerhet

I hissen

Hiss

Relaterade objekt

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Motorcykel

Denna animation visar hur en motorcykel fungerar.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Brandkår

Denna animation visar brandbilens uppbyggnad.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Added to your cart.