Hur fungerar en hårtork?

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Teknik

Nyckelord

Hårtork, hushållsapparat, värmeelement, termiskt överbelastningsrelä, elektrisk ström, elektrisk motor, elkabel, värmeöverföring, fläkt, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Hårtork

Delar

Fu