Hur fungerar en filmprojektor?

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Teknik

Nyckelord

Projektor, biograf, film, Film, filmvisning, Maskinrum, filmrulle, optik, ram, filmmatare, digital, analog, stereo ljudspår, Media, teknik

Relaterade objekt

Scener

Maskinrum

  • analog projektor - Filmprojektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Dessa bildrutor uppfattas dock inte av vår hjärna som enskilda bilder. Stillbilderna smälter helt enkelt ihop. Detta är den grundläggande principen för filmteknik.
  • digital projektor - Den använder sig av LCD-teknologi. Fördelen är att reproduktion av filmer är enkel och inga ömtåliga filmrullar krävs. Användningen av denna typ av projektor sprids långsamt, eftersom driftskostnaderna är relativt höga och ett eventuellt pixelfel i projektorn är synligt under hela filmen.

Projektor

  • filmrulle - Projektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Dessa 24 bilder tar upp ungefär en halv meter lång filmremsa. Längden på filmremsan för en två timmar lång film är ungefär 3,5 km. Tidigare krävdes flera filmrullar för att en så lång filmremsa skulle få plats. För att säkerställa kontinuitet under visningen av en långfilm användes två filmprojektorer växelvis. Idag är användningen av stora filmrullar inte längre ett problem och en projektor räcker vid filmvisning.
  • filmmatare
  • lins

Funktion

  • roterande slutare - Filmen matas fram ruta för ruta. Tack vare den roterande slutaren belyses inte rutorna medan de är i rörelse. Frammatningen uppfattas därför inte av det mänskliga ögat och bilden blir inte suddig.
  • film - Filmprojektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Om filmens rörelse och belysningen vore kontinuerliga, skulle bilden på filmduken bli suddig. Därför matas filmen fram ruta för ruta och rutorna belyses inte medan de är i rörelse.

Film

  • bildruta - Filmprojektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Dessa bildrutor uppfattas dock inte av vår hjärna som enskilda bilder. Stillbilderna smälter helt enkelt ihop. Detta är den grundläggande principen för filmteknik.
  • perforering - Den används för filmens frammatning.
  • stereo ljudspår - De kan spelas in optiskt eller magnetiskt. Moderna filmer innehåller digitala ljudspår i stället för analoga.

Animation

Berättarröst

Filmprojektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Dessa bildrutor uppfattas dock inte av vår hjärna som enskilda bilder. Stillbilderna smälter helt enkelt ihop. Detta är den grundläggande principen för filmteknik. Om filmens rörelse och belysningen vore kontinuerliga, skulle bilden vi ser på filmduken bli suddig. Därför matas filmen fram ruta för ruta och rutorna belyses inte medan de är i rörelse. Eftersom frammatningen av de enskilda bildrutorna inte är synlig för det mänskliga ögat, uppfattas bilden inte som suddig på filmduken.

Projektorn projicerar 24 bildrutor per sekund. Dessa 24 bilder tar upp ungefär en halv meter lång filmremsa. Längden på filmremsan för en två timmar lång film är ungefär 3,5 km. Tidigare krävdes flera filmrullar för att en så lång filmremsa skulle få plats. För att säkerställa kontinuitet under visningen av en långfilm användes två filmprojektorer växelvis. Med dagens projektorer är stora filmrullar inte längre ett problem, och en projektor räcker vid filmvisning.

Perforeringarnafilmremsans kanter används för filmens frammatning. Ljudspåren kan spelas in optiskt eller magnetiskt. Moderna filmer innehåller digitala ljudspår i stället för analoga.

En av nackdelarna med analoga projektorer är att filmen är ömtålig. Kopiering av analoga filmer är också mer komplicerad än när man använder digital teknik.
Digitala LCD-projektorer blir mer och mer utbredda. De har många fördelar, men även en del nackdelar. Driftskostnaden för dessa projektorer är relativt hög och om projektorn skulle ha ett pixelfel syns detta under hela filmen. Många biografer föredrar därför fortfarande att använda analoga projektorer.

Relaterade objekt

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Daguerreotypi

Den första kommersiellt framgångsrika fotografitekniken uppfanns av fransmannen Louis Daguerre.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en digitalkamera?

Denna animation visar digitalkamerans konstruktion och funktion.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom röntgenfotografering samt materialens ljusabsorberande egenskaper.

Added to your cart.