Hur fungerar en filmprojektor?

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Teknik

Nyckelord

Projektor, biograf, film, Film, filmvisning, Maskinrum, filmrulle, optik, ram, filmmatare, digital, analog, stereo ljudspår, Media, teknologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Daguerreotypi

Den första kommersiellt framgångsrika fotografitekniken uppfanns av fransmannen Louis Daguerre.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en digitalkamera?

Denna animation visar digitalkamerans konstruktion och funktion.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Mångfalden av ljuskänsliga organ

Flera liknande, men av varandra helt oberoende, typer av ljuskänsliga ögon har utvecklats genom konvergent evolution.

Silverbromid (AgBr)

En blekgul, kristallin förening som bryts ned i solljus.

Synmekanismen

Linsens form anpassar sig efter avståndet till det objekt man fokuserar på

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom röntgenfotografering samt materialens ljusabsorberande egenskaper.

Added to your cart.