Hur fungerar en bildrörs-tv?

Hur fungerar en bildrörs-tv?

Denna animation visar hur en bildrörs-tv fungerar.

Teknik

Nyckelord

CRT-tv, tv, TV, katodstrålerör, diod, TV tuner, transistor, bildpunkt, Upplösning, marksändningar, satellitsändningar, kabel-tv, TV-station, elektrisk signal, elektromagnetiska, fjärrkontroll, teknik, fysik

Relaterade objekt

Scener

Bildrörs-tv

 • hölje
 • bildrör
 • fjärrkontroll
 • kontrollpanel
 • högtalare
 • bakstycke
 • nätuttag

Konstruktion

 • tv-tuner
 • transistor - Den används för att förstärka signaler.
 • dioder - De används för att konvertera växelström till likström. För katodstrålerör krävs högspänd likström.
 • bildrör
 • elektromagnetiska spolar
 • elektronkanoner
 • kondensator
 • styrelektronik - Den används för att styra elektromagneter och elektronkanoner.
 • kylfläns
 • högtalare

Katodstrålerör

 • fokuseringsspole - En elektromagnetisk spole som används för att fokusera elektronstrålarna som emitteras av elektronkanonerna.
 • avlänkningsspolar - Elektromagnetiska spolar. Den elektriska strömmen inuti dessa spolar skapar ett magnetiskt fält som styr elektronstrålarna så att de kan avsöka fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen, rad för rad.
 • elektronkanoner - De avger elektronstrålar som träffar den fluorescerande skärmen. Styrkan på elektronstrålarna som böjs av avlänkningsspolarna, styrs av elektroniken. När pixlarna i fosforskiktet träffas av en elektronstråle med rätt styrka skapas en bild.
 • styrelektronik - Den används för att styra elektromagneter och elektronkanoner.

Funktionsprincipen

 • fosforskikt - Det emitterar ljus (fluorescens) när det träffas av en elektronstråle. Intensiteten på ljuset beror på styrkan hos elektronstrålen.
 • elektronstrålar - När de träffar fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen emitterar fosforn ljus. Intensiteten på ljuset beror på styrkan hos elektronstrålen. Styrkan hos elektronstrålarna som böjs av avlänkningsspolarna, styrs av elektroniken.
 • elektronkanoner - De avger elektronstrålar som träffar den fluorescerande skärmen. Styrkan på elektronstrålarna som böjs av avlänkningsspolarna, styrs av elektroniken. När pixlarna i fosforskiktet träffas av en elektronstråle med rätt styrka skapas en bild.
 • fokuseringsspole - En elektromagnetisk spole som används för att fokusera elektronstrålarna som emitteras av elektronkanonerna.
 • avlänkningsspolar - Elektromagnetiska spolar. Den elektriska strömmen inuti dessa spolar skapar ett magnetiskt fält som styr elektronstrålarna så att de kan avsöka fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen, rad för rad.
 • elektronstrålar - När de träffar fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen emitterar fosforn ljus. Intensiteten på ljuset beror på styrkan hos elektronstrålen. Styrkan hos elektronstrålarna som böjs av avlänkningsspolarna, styrs av elektroniken. I färg-tv-apparater består varje pixel av tre fosforpunkter (blå, röd och grön). Varje fosforpunkt träffas av en separat elektronstråle.
 • pixel (3 fosforpunkter) - De består av tre fosforpunkter, en röd, en blå och en grön. När elektronstrålarna träffar fosforpunkterna avges dessa ljus (fluorescens). Intensiteten och färgen på ljuset beror på styrkan hos elektronstrålen.

Närbild

 • fokuseringsspole - En elektromagnetisk spole som används för att fokusera elektronstrålarna som emitteras av elektronkanonerna.
 • avlänkningsspolar - Elektromagnetiska spolar. Den elektriska strömmen inuti dessa spolar skapar ett magnetiskt fält som styr elektronstrålarna så att de kan avsöka fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen, rad för rad.
 • elektronkanoner - De avger elektronstrålar som träffar den fluorescerande skärmen. Styrkan på elektronstrålarna som böjs av avlänkningsspolarna, styrs av elektroniken. När pixlarna i fosforskiktet träffas av en elektronstråle med rätt styrka skapas en bild.
 • styrelektronik - Den används för att styra elektromagneter och elektronkanoner.

Berättarröst

Ett katodstrålerör (eller CRT från engelskans cathode ray tube) är ett vakuumrör som består av en elektronkanon och en skärm. Baksidan av skärmen är fodrad med ett fosforskikt. När en elektronstråle träffar den fluorescerande skärmen, emitterar fosforn ljus. Intensiteten hos det utsända ljuset från en given punkt beror på styrkan hos elektronstrålen.

Det är elektronkanonen som alstrar elektronstrålen. Den elektriska strömmen inuti avlänkningsspolen skapar ett magnetiskt fält som styr elektronstrålarna så att de kan avsöka fosforskiktet som täcker baksidan av skärmen rad för rad. Styrkan hos elektronstrålarna förändras hela tiden, vilket betyder att styrkan hos ljuset som avges av pixlarna också ändras och resultatet blir en bild.

Fosforskiktet på skärmen består av pixlar. I katodstrålerör i färg-tv-skärmar, består varje pixel av tre fosforpunkter. Dessa avger blått, rött eller grönt ljus när de träffas av elektronstrålar. Varje fosforpunkt träffas av en separat elektronstråle, vilket är anledningen till att tre elektronkanoner krävs i färg-tv-apparater med katodstrålerör.

Bildfrekvensen avser den frekvens med vilken elektronstrålarna skannar av skärmen per sekund. I tv-apparater ligger denna frekvens på 50 Hz, medan den i datorskärmar oftast ligger på 60–130 Hz.

Relaterade objekt

TV-apparatens utveckling

TV:n, som uppfanns i början av 1900-talet, blev en av de grundläggande underhållningsformerna.

Biograf (USA, 1930-talet)

Ett stort antal biografer byggdes i USA:s storstäder under 1910-talet.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar en plasma-tv?

Denna animation visar hur en plasma-tv fungerar.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Hur fungerar en digitalkamera?

Denna animation visar digitalkamerans konstruktion och funktion.

Hur fungerar en laserskrivare?

Denna animation visar hur en laserskrivare fungerar.

Daguerreotypi

Den första kommersiellt framgångsrika fotografitekniken uppfanns av fransmannen Louis Daguerre.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Added to your cart.