Hur fungerar elektronmikroskopet?

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Teknik

Nyckelord

Elektronmikroskop, mikroskop, nanometerområdet, förstorings kapacitet, elektronkanon, elektromagnetiska, elektron, detektor, prov, Upplösning, våglängd, dissektion, sektion, magnetiskt fält, virus, bakterie, förstoring, uppfinning, uppfinningar, teknik, biologi

Relaterade objekt

Frågor

Scener

Elektronmikroskop

Ett mikroskop är ett instrument som används för att se föremål som är för små för att se med blotta ögat. Ett mikroskops upplösning begränsar dess förstoringskapacitet. Gränsen för upplösningen i optiska mikroskop är cirka 0,2 mikrometer. Detta innebär att det är omöjligt att skilja mellan två föremål som befinner sig närmare varandra än 0,2 mikrometer.
När våglängden minskar, ökar upplösningen. Våglängden för synligt ljus är mellan 0,4 och 0,8 nanometer. Elektronmikroskop använder elektronstrålar med en våglängd som är mycket mindre än den för synligt ljus. Detta gör att, vid 0,2 nanometer, kan en ungefär tusen gånger bättre upplösning uppnås. Detta avstånd är inte mycket längre än en väteatoms diameter, därför kan elektronmikroskop användas för att se även små molekyler. Det första elektronmikroskopet byggdes av Ernst Ruska och Max Knoll år 1931.

Svep- elektronmikroskop

Svepelektronmikroskop skapar 3D-bilder av föremålets yta. Elektronstrålen scannar ytan med hjälp av en avlänkningsspole.
Elektronerna som når ytan kan antingen reflekteras eller leda till avgivning av sekundära elektroner. Mängden av dessa beror på vinkeln mellan elektronstrålen och ytan. Mängden av reflekterade och sekundära elektroner mäts av en detektor. Bilden skapas av en dator, utifrån denna information.

Transmissions- elektronmikroskop

I elektronmikroskop finns en elektronkanon som avger en elektronstråle. Denna stråle fokuseras på objektet av elektromagnetiska linser. Transmissionselektronmikroskop genomlyser det tunna provet och skapar en bild med hjälp av elektromagnetiska linser. Provet färgas med tungmetallsalter eftersom olika delar av provet binder tungmetalljoner i olika utsträckning. Tungmetalljoner sprider elektronstrålar, därför uppstår mörka områden på bilden.

Berättarröst

Bilder

Relaterade objekt

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen...

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Hur fungerar en impulångsturbin?

Denna animation visar impulsångturbinens konstruktion och funktion.

Hur fungerar turbojetmotorn?

Denna animation visar hur en turbojetmotor fungerar.

Observatorium

Observatorier byggs ofta på hög höjd för att minimera effekterna av luftturbulensen.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Added to your cart.