Hur fungerar det? - datornätverk

Hur fungerar det? - datornätverk

Internet ger oss möjligheten att skicka data snabbt över stora avstånd.

Teknik

Nyckelord

Internet, nät, World Wide Web, netto, internationellt nätverk, internetleverantör, WAN, LAN, strömbrytare, server, router, stamnätsrouter, brandvägg, Meddelande, Wifi, SMTP, POP3 / IMAP, dator, teknologi, informationsteknologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Bärbar dator, kringutrustning

En mängd kringutrustning som kan användas tillsammans med bärbara datorer.

Hur fungerar mobiltelefonen?

Denna animation visar hur en mobiltelefon fungerar.

Hur fungerar optiska skivenheter?

Denna animation visar olika optiska skivenheters konstruktion och funktion.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Stationär dator

Denna animation visar de komponenter en stationär dator är uppbyggd av, samt den viktigaste kringutrustningen.

Hårddisk

Hårddiskar är avsedda för magnetisk datalagring.

Utvecklingen av datalagring

Kapaciteten i datalagringsenheter har ökat i en otrolig takt under de senaste decennierna.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Eldriven kollektivtrafik

Trådbussar och spårvagnar är exempel på miljövänliga transportmedel.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Signaltransduktion

Nervceller skickar ut nervimpulser via kemiska och elektriska synapser.

Added to your cart.