Hur formar haven jordens yta?

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Geografi

Nyckelord

havsvatten, havet, flod, Tidvatten, ebb, våg, kustlinje, klippa, sten, lagun, vik, spotta, nötning, hav, ocean, reliefdetaljer, landform, lavabomber, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Var skapas urholkningar?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av urholkningar?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av raukar?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av valv?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av abrasionsterrasser?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av grottor?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av näs?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av inlandsklintar?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av tombolo?
 • Vilken typ av kust kännetecknas av laguner?
 • På vilket havsdjup dör vågen?
 • Vad är ett näs?
 • Är det sant att vattenpartiklarna i en våg rör sig i cirkulära banor?
 • Är det sant att vågor genereras av jordens rotation?
 • Är det sant att raukar bildas när valven kollapsar?
 • Är det sant att abrasionsterrasser endast skapas av sediment som havsvattnet deponerar?
 • Vid vilken typ av kust inträffar erosion?
 • Vid vilken typ av kust inträffar deponering?
 • Vilken landform är INTE kännetecknande för ackumulerande kustlinjer?
 • Vilken landform formas INTE av havsvatten?

Scener

Relaterade objekt

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Deltaprojektet och Zuiderzeedammen (Nederländerna)

Nederländerna fortsätter sin flera hundra år långa kamp mot havet.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Added to your cart.