Hur andas fiskar?

Hur andas fiskar?

Blodkärl i fiskarnas gälar tar upp syre och frigör koldioxid.

Biologi

Nyckelord

fisk, andning, Gill, gasutbyte, Utandning, Inandning, syre, koldioxid, gill, kapillär, djur, Ryggsträngsdjur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Andningsrörelse

 • Inandning - När gällocket lyfts, minskar trycket i gälarna och vatten strömmar in genom munnen. Gälmembranet är stängt, vilket gör att vatten inte kan komma in i gälarna genom gällocket.
 • Utandning - När gällocket stängs, ökar lufttrycket i gälarna. Eftersom munnen är stängd men gälmembranet öppnas, strömmar vattnet ut bakom gällocket.

Inandning:
– munnen är öppen
– gällocket lyfts
– gälmembranet är stängt

Detta leder till att trycket i gälarna minskar och vatten strömmar in i munnen.

Utandning:
– munnen är stängd
– gällocket stängs
– gälmembranet är öppet

Detta leder till att trycket i gälarna ökar och vatten strömmar ut bakom gällocket.

Gällockets rörelse säkerställer tryckförändringen som krävs för att vatten skall kunna strömma in och ut. Gälmembranets och munnens synkroniserade rörelser ser till att vattnet endast strömmar i en riktning.

Gäle

 • gäle - Fiskarnas andningsorgan. De kan absorbera syre från vattnet. På gälbågen finns gällameller med gälfilament. Denna struktur ökar fiskens andningsyta, och därmed även gasutbytets effektivitet.

Gälens anatomi

 • gälbåge - Innehåller blodkärl som förser gälarna med blod. Artärerna, markerade med blå färg, transporterar syrefattigt blod från kroppen till gälarna. Blodådrorna, markerade med röd färg, transporterar syrerikt blod från gälarna till kroppen.
 • gällamell
 • gälfilament - De ökar andningsytan och innehåller kapillärer.
 • syrerikt vatten - Vattnet strömmar in i gälarna genom munnen.
 • syrefattigt vatten - Vattnet strömmar ut bakom gällocket.

Gasutbyte

Blodet i gälarnas blodkärl och vattnet flödar i motsatta riktningar. Det delvis syrerika blodet kommer därför i kontakt med vattnet med den högsta syrehalten, från vilket blodet absorberar extra syre.

Blod som redan är syrefattigt möter därmed vatten som fortfarande har en hög syrehalt.

Om riktningen på blodets och vattnets flöde var identisk, skulle syrekoncentrationen i vattnet och blodet bli lika stor där blodkärlet börjar och blodet skulle bära mycket mindre syre. Anledningen till detta är att det redan syrefattiga vattnet inte skulle kunna överföra mer syre till det redan syrefattiga blodet.

Motströmsprincipen är närvarande i flera vitala funktioner, såsom vid produktionen av urin och lymfa. Samma princip används även vid njurersättningsterapi.

Respiration

 • gällock - När det lyfts, minskar trycket i gälarna och vatten strömmar in i dem genom munnen. När det stängs, ökar trycket i gälarna varvid vattnet strömmar ut bakom gällocket.
 • gälmembran - Det fungerar som en ventil och ser till att vattnet inte kommer in i gälarna genom gällocket, utan endast genom munnen.
 • munöppning - Gällocket lyfts och munnen är öppen vid inandning: vatten strömmar in i gälarna genom munnen. Vid utandning är munnen stängd, därför strömmar vattnet ut bakom gällocket.

Animation

 • gälbåge - Innehåller blodkärl som förser gälarna med blod. Artärerna, markerade med blå färg, transporterar syrefattigt blod från kroppen till gälarna. Blodådrorna, markerade med röd färg, transporterar syrerikt blod från gälarna till kroppen.
 • gällamell
 • gälfilament - De ökar andningsytan och innehåller kapillärer.
 • syrerikt vatten - Vattnet strömmar in i gälarna genom munnen.
 • syrefattigt vatten - Vattnet strömmar ut bakom gällocket.
 • gäle - Fiskarnas andningsorgan. De kan absorbera syre från vattnet. På gälbågen finns gällameller med gälfilament. Denna struktur ökar fiskens andningsyta, och därmed även gasutbytets effektivitet.
 • Inandning - När gällocket lyfts, minskar trycket i gälarna och vatten strömmar in genom munnen. Gälmembranet är stängt, vilket gör att vatten inte kan komma in i gälarna genom gällocket.
 • Utandning - När gällocket stängs, ökar lufttrycket i gälarna. Eftersom munnen är stängd men gälmembranet öppnas, strömmar vattnet ut bakom gällocket.

Berättarröst

Gällocket lyfts då fisken öppnar munnen vid inandning. Detta leder till att trycket i gälarna minskar och vatten strömmar in i munnen. Vatten kan endast nå gälarna genom munnen, eftersom gälmembranet fungerar som en enkelriktad ventil som stoppar vattnet från att komma in under gällocket.

Gällocket stängs tillsammans med munnen vid utandning. Detta leder till att trycket i gälarna ökar och vatten strömmar ut genom det öppna gälmembranet.

Vid inandning öppnas munnen, gällocket lyfts och gälmembranet är stängt. Vid utandning är gälmembranet öppet och gällocket stängs tillsammans med munnen.

Gälarna är fiskarnas andningsorgan. På gälbågen finns gällameller med gälfilament. Denna struktur ökar fiskens andningsyta och därmed även gasutbytets effektivitet.

Gälfilamenten innehåller kapillärer. Syrefattigt blod hamnar i gälarna. Koldioxidhalten i vattnet som kommer in i gälarna är lägre än koldioxidhalten i blodet, medan vattnets syrehalt är högre. Därför sker ett gasutbyte där blodet avger koldioxid och absorberar syre.

Motströmsprincipen har en viktig roll i gasutbytet. Blodet och vattnet rör sig i motsatta riktningar, därför möter det delvis syrerika blodet vattnet med den högsta syrehalten, från vilket blodet kan absorbera extra syre. Å andra sidan möter det koldioxidfattiga blodet det ännu mer koldioxidfattiga vattnet, till vilket det överför ytterligare koldioxid.

Fiskar använder också sin hud som kompletterande andningsorgan.

Relaterade objekt

Karp

Sötvattensfisk som äts i många delar av världen.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Sötvattensfiskar

Många sötvattensfiskar är också populära matfiskar.

Hajar

Tillhör gruppen broskfiskar. De mest kända arterna är vithajen och hammarhajen.

Bepansrade förhistoriska fiskar

En utdöd fiskart med ett tjockt "pansar" som skyddade huvudet.

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Added to your cart.