Homo erectus

Homo erectus

"Den upprättgående människan" kunde tillverka verktyg och göra upp eld.

Historia

Nyckelord

Homo erectus, upprättnhållning, Homo sapiens, förhistoriska människor, droppformade handen yxa, forntiden, Livsstil, insamling, skalle, hjärna, gör verktyg, handen yxa, hjärnvolym, Utveckling, brasa, verktygs användning, brandkontroll, historia, Fiskarter, härkomst

Relaterade objekt

Scener

Homo erectus

Användning av verktyg

Födoinsamling

Skallen och hjärnan

Handyxa

Livsstil

Animation

Berättarröst

Homo erectus är en utdöd art av primitiva människor. Det latinska ordet "homo" betyder människa, medan "erectus", som betyder upprätt, beskriver hållningen.

Den upprättgående människan tros ha dykt upp på jorden för ungefär 1,5 miljoner år sedan och försvunnit för omkring 200 000 år sedan. Den exakta tiden då den dök upp, dess ursprung och dess klassificering har varit och fortsätter att vara ett kontroversiellt ämne. Det som är säkert är att Homo erectus härstammar från Afrika och senare emigrerade till Europa och Asien.

Homo erectus gick upprätt, kroppen var mer atletisk och muskulös än hos den moderna människan med längre ben och kortare armar.

Den "upprättgående människan" hade också särpräglade skallar. Bland annat hade den en lång och låg hjärnskål, en sluttande panna, kraftiga och utskjutande ögonbrynsbågar och en bred käke.

Homo erectus hade en delvis nomadisk och delvis bofast livsstil och livnärde sig som jägare-samlare av växter och smådjur. De tillverkade sina egna verktyg. Stenverktygen formades genom att hacka i stenen.

Deras typiska verktyg var den droppformade handyxan som användes för många ändamål. De använde förmodligen verktyg som gjordes av ben och trä också men detta har ännu inte kunnat bevisas genom arkeologiska fynd.

Relaterade objekt

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Människans utveckling

Hjärnan och skallen har undergått stora förändringar under människans utveckling.

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till andra kontinenter.

Förhistorisk grotta

De första bostäderna i mänsklighetens historia ger åtskillig information om våra förfäders livsstil.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Smilodon Sabeltandad katt

Stora, utdöda kattdjur som fick sitt namn efter formen på de stora hörntänderna.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Ullhårig mammut

Utdött elefantdjur som liknade dagens elefanter. Den var ett vanligt jaktbyte för den förhistoriska människan.

Människans skelett

Skelettet är kroppens inre stödstruktur.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Deinonychus

Deinonychus, vars namn betyder "förskräcklig klo", var en fågelliknande köttätande dinosaurie.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Ötzi, "Ismannen"

Den mumifierade kroppen av en man som förmodligen levde under kopparstenåldern, hittades i en glaciär i Alperna.

Pteranodon longiceps

En förhistorisk flygande reptil som liknade fåglar, dock finns det ingen direkt evolutionär koppling mellan de två.

Stegosaurus

En typ av förhistorisk reptil som hade beniga plattor på ryggen. Plattorna hade en värmereglerande funktion.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Added to your cart.