Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Hjärnans utveckling hos ryggradsdjur

Under ryggradsdjurens evolution har vissa hjärnområdens relativa utveckling förändrats.

Biologi

Nyckelord

hjärna, Utvecklingen, cephalisation, cerebrum, cerebellum, hjärnstamm, djur, Ryggsträngsdjur, kräldjur, däggdjur, fiskarna, biologi

Relaterade objekt

Scener

Hjärntyper hos ryggradsdjur

Hjärnans utveckling

Animation

  • fisk
  • kräldjur
  • däggdjur
  • storhjärna - Hos fiskar är den liten och innehåller endast luktsinnet. Hos människan är storhjärnan den högst utvecklade delen av hjärnan och den styr kroppens mer avancerade funktioner såsom tal, rörelser, logiskt tänkande, minne och vissa känslor.
  • lillhjärna - Den är viktig för balans och rörelser.
  • hjärnstam - Utgångspunkten för kranialnerverna är hjärnans äldsta del. Den reglerar funktioner som är viktiga för reflexer, såsom hosta, nysningar, kräkningar. Den spelar en viktig roll i kontrollen av blodtryck och andning.
  • olfaktoriska nervfibrer

Berättarröst

Under evolutionen har hjärnans storlek och funktioner hos ryggradsdjuren ständigt utvecklats. Alla de viktiga nervaktiviteterna och sinnesorganen har koncentrerats till framänden av kroppen där ett huvud skapats. Denna process kallas cefalisation.

Hjärnans viktigaste delar är hjärnstammen, lillhjärnan, mellanhjärnan och storhjärnan. Hjärnstammen reglerar viktiga vegetativa reflexer. I hjärnstammen finns mitthjärnan som är ett viktigt reflexcentrum för hörsel och syn.
Mellanhjärnan reglerar kroppens hormonella och vegetativa funktioner och omges nästan helt av storhjärnan. Hjärnstammen hos fiskar är relativt stor, medan storhjärnan är outvecklad och endast ansvarar för luktsinnet.

Hos reptiler är storhjärnan relativt stor och ansvarar för flera viktiga funktioner utöver luktsinnet. Reptilhjärnan har även en hjärnbark.

Även hos däggdjur reglerar hjärnstammen funktioner som är viktiga för reflexer såsom hosta, nysningar och kräkningar. Den spelar en viktig roll i kontrollen av blodtryck och andning men spelar mindre roll i sinnesfunktioner eftersom ansvaret för dessa har tagits över av storhjärnan. Hos däggdjur är storhjärnan dominerande. Hjärnbarken är veckad. Detta skapar vindlingar och fåror varigenom den totala arean av hjärnbarken ökar. Den stora hjärnbarken gör det möjligt för storhjärnan att bli centrum för högre hjärnfunktioner såsom tal och logiskt tänkande.

Relaterade objekt

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Afrikansk elefant

Det största landlevande däggdjuret på jorden.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Grå jättekänguru

Ett av de största pungdjuren.

Människohjärnans delar

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan med dess lober samt mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod

Ryggradsdjurens reproduktionsperiod börjar med bildandet av könsceller hos en individ och slutar med bildandet av nästa generation könsceller.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Tiktaalik

En övergångsform mellan fisk och tetrapoder, de första fyrfota landdjuren.

Tofsstjärtfisk

Levande fossil, ett viktigt stadium i landryggradsdjurens utveckling.

Added to your cart.