Histidin

Histidin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Kemi

Nyckelord

Histidin, His, aminosyra, protein, peptid, polypeptid, polär sidokedja, zwitterjonisk struktur, peptidbindning, amidbindning, aminosyrasekvens, Molekyl, Organisk kemi, kemi, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Scener

Zwitterjon

Histidin (C₆H₉N₃O₂)

Information

Molmassa: 155,15 g/mol

Smältpunkt: 282 °C

Kokpunkt: 458 °C

Densitet: 1,423 g/cm³

Egenskaper

Histidin är en semi-essentiell aminosyra. Det är en färglös, kristallin substans som är lättlöslig i vatten, svårlöslig i etanol och olöslig i eter. Det är en viktig beståndsdel i hemoglobin. Dekarboxylering av histidin resulterar i histamin.

Förekomst och framställning

Histidin förekommer i sin fria form i växter, men finns i stora mängder i bunden form i proteiner, såsom kasein, fibrin, keratin och proteinerna som finns i äggvita. Syntes och nedbrytning av histidin är komplexa processer.

Användning

Histidin är en byggsten i proteiner.

Zwitterjon - Kalottmodell

Molekyl

Molekyl - Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Added to your cart.