Hexagonalt metallgitter

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Kemi

Nyckelord

sexkantigt metallgitter, sexkantig, metallgitter, Metallbindning, Elementarcell, gitterstruktur, koordinationstal, metaller, magnesium, Nickel, zink, Kobolt, stel, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Eiffeltornet (Paris, 1889)

Detta höga järntorn, som uppfördes inför världsutställningen 1889, blev symbolen för Frankrikes huvudstad.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter som utvecklar rumsuppfattningen.

Added to your cart.