Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Relaterat extramaterial

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En färglös gas med stickande lukt. Den används ofta inom industrin.

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Den mest kända alkoholen, den är viktig inom livsmedelsindustrin.

Framställning av eten och dess är reaktion med bromvatten (observation)

Eten, som framställs genom upphettning av polyeten, förändrar bromvattnets färg.

Prolin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Dess aminogrupp och den tredje kolatomen i...

Metionin

En svavelhaltig aminosyra.

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Added to your cart.