Hästvandring

Hästvandring

Anordning som drevs av djur (eller människor) och som främst användes i sädeskvarnar.

Teknik

Nyckelord

hästbruk, kvarn, fräs korn, Nyttodjur, gin gäng, mill house, korn, yrke, Lantgårdshus, jordbruk, mekanik, teknik

Relaterade objekt

Scener

By

Hästvandring

 • lada - Förutom mjölnarfamiljens bostadsutrymme och förrådet fanns kvarn- och pressmaskineriet här.
 • hjulhus - En rund byggnad med konformat tak där själva anordningen fanns.

En hästvandring var en typ av kvarn där man använde djur som kraftkälla istället för vatten eller vind. Sådana anordningar användes redan under forntiden, men blev inte utbredda förrän i slutet av medeltiden och tidig modern tid.
I djurdrivna kvarnar användes hästar, åsnor, mulor och oxar, främst för malning av säd och ibland för att pressa olja från oljefrön.
Själva anläggningen bestod av två huvuddelar: en lada och ett hjulhus. I vissa kvarnar fanns flera hjulhus.

Tvärsnitt

 • huvudaxel - Huvudhjulets axel. Huvudhjulet var kopplat till den genom ekrar.
 • bottenplatta - Den nedre delen av huvudaxeln roterade i denna.
 • drivhjul - Huvudhjulets rotation överfördes till detta hjul med hjälp av kuggar. Det roterade kvarnstenarna.
 • stenbänk - Den låg i änden av ladan där hjulhuset fanns. I de flesta hästvandringar fanns en eller två par kvarnstenar på den.
 • liggare - Det är den stationära, undre stenen.
 • löpare - Det är den roterande, övre stenen.
 • hjulsystem - Konstruktionen som drev kvarnstenarna genom dragkraften från djur.
 • stråtak - Det bestod av buntar av halm fäst vid takstolen.
 • lerstensvägg - Lersten är en blandning av lera och fibermaterial som används som byggmaterial. Lerstensväggar byggdes med olika metoder, till exempel genom att en träram fylldes med ledblandningen eller med lertegelstenar.
 • mittbjälke - Den ger stöd åt hjulhusets konformade tak. Den översta delen var ofta prydd med sniderier.

Mjölnaren inte bara arbetade i ladan utan han bodde där också med sin familj. Förutom bostadsutrymmet fanns det också förråd för alla nödvändiga verktyg och för säden. Kvarn- och pressmaskineriet fanns oftast också i denna del av byggnaden.

Själva anordningen fanns i hjulhuset som var sammanbyggt med ladan. Hjulhuset var en rund byggnad med konformat tak.

Beroende på var huvudhjulet satt, kunde man skilja mellan tre olika typer av hästvandringar. När huvudhjulet var placerat på en mellanhöjd, gick hästarna mellan ekrarna. När hjulet var placerat högt upp, gick hästarna under hjulet och när huvudhjulet sattes precis ovanför marken, gick hästarna vid sidan av hjulet.

Hjulhus

 • huvudaxel - Huvudhjulets axel. Huvudhjulet var kopplat till den genom ekrar.
 • bottenplatta - Den nedre delen av huvudaxeln roterade i denna.
 • huvudhjul - Detta stora hjul, med en diameter på flera meter, roterade runt huvudaxeln och och djuren fästes vid ekrarna med selar.
 • drivhjul - Huvudhjulets rotation överfördes till detta hjul med hjälp av kuggar. Det roterade kvarnstenarna.
 • stenbänk - Den låg i änden av ladan där hjulhuset fanns. I de flesta hästvandringar fanns en eller två par kvarnstenar på den.
 • liggare - Den stationära, undre stenen.
 • löpare - Den roterande, övre stenen.
 • tvärbjälke - Den övre delen av huvudaxeln roterade i denna.
 • kar - Denna träkonstruktion som kvarnstenarna täcktes med förhindrade mjölet från att rinna ut.
 • tänder - Hundratals kuggar fanns på hjulets kant. Huvudhjulets rotation överfördes till drivhjulet med hjälp av dessa.
 • eker

Huvudhjulet var vanligtvis flera meter i diameter och var kopplat till huvudaxeln genom ekrar. Huvudhjulets rotation överfördes till drivhjulen med hjälp av de hundratals kuggarna som fanns på hjulets kant. Drivhjulen fick löparen att rotera, och den, tillsammans med sin stationära motsvarighet, det vill säga liggaren, malde säden som hälldes in i tratten. Kvarnstenarna var placerade på en stenbänk och täcktes med ett träkar, vilket förhindrade mjölet från att rinna ut.

Animation

 • lada - Förutom mjölnarfamiljens bostadsutrymme och förrådet fanns kvarn- och pressmaskineriet här.
 • hjulhus - En rund byggnad med konformat tak där själva anordningen fanns.
 • huvudaxel - Huvudhjulets axel. Huvudhjulet var kopplat till den genom ekrar.
 • bottenplatta - Den nedre delen av huvudaxeln roterade i denna.
 • huvudhjul - Detta stora hjul, med en diameter på flera meter, roterade runt huvudaxeln och och djuren fästes vid ekrarna med selar.
 • drivhjul - Huvudhjulets rotation överfördes till detta hjul med hjälp av kuggar. Det roterade kvarnstenarna.
 • stenbänk - Den låg i änden av ladan där hjulhuset fanns. I de flesta hästvandringar fanns en eller två par kvarnstenar på den.
 • liggare - Den stationära, undre stenen.
 • löpare - Den roterande, övre stenen.
 • tvärbjälke - Den övre delen av huvudaxeln roterade i denna.
 • kar - Denna träkonstruktion som kvarnstenarna täcktes med förhindrade mjölet från att rinna ut.
 • tänder - Hundratals kuggar fanns på hjulets kant. Huvudhjulets rotation överfördes till drivhjulet med hjälp av dessa.
 • eker

Berättarröst

En hästvandring var en typ av kvarn där man använde djur som kraftkälla istället för vatten eller vind. Sådana anordningar användes redan under forntiden, men blev inte utbredda förrän i slutet av medeltiden och tidig modern tid.
I djurdrivna kvarnar användes hästar, åsnor, mulor och oxar, främst för malning av säd och ibland för att pressa olja från oljefrön.

Själva anläggningen bestod av två huvuddelar: en lada och ett hjulhus.

Själva anordningen fanns i hjulhuset som var sammanbyggt med ladan. Hjulhuset var en rund byggnad med konformat tak.

Huvudhjulet var vanligtvis flera meter i diameter och var kopplat till huvudaxeln genom ekrar. Huvudhjulets rotation överfördes till drivhjulen med hjälp av de hundratals kuggarna som fanns på hjulets kant. Drivhjulen fick löparen att rotera, och den, tillsammans med sin stationära motsvarighet, det vill säga liggaren, malde säden som hälldes in i tratten. Kvarnstenarna var placerade på en stenbänk och täcktes med ett träkar, vilket förhindrade mjölet från att rinna ut.

Relaterade objekt

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Marknadsstad (Kungariket Ungern)

Marknadsstad blev den vanligaste stadstypen i kungariket Ungern från senmedeltiden.

Medeltida bondgård

Boningshusen vid medeltida bondgårdar var enkla envåningshus byggda av jord, lera och trä.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Medeltida smedja

Smedyrket, som var ett av de första yrkena i världen, fick en ännu viktigare roll under medeltiden.

Spannmålsmagasin i Indusdalen

Indierna byggde stora, naturligt ventilerade spannmålsmagasin redan under forntiden.

Tröskverk (1800-talet)

Tröskverk används för att separera säden från strået.

Added to your cart.