Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

Gruvdrift i början av den industriella revolutionen

I slutet av 1700-talet, fick gruvdriften ett uppsving på grund av stor efterfrågan på råvaror i den snabbt framväxande industrin.

Historia

Nyckelord

gruv, industriell revolution, mina, råmaterial, energikälla, gruvan regionen, axel, barn arbetaren, Gruvbrytning, pickaxe, spårvagn, stödstolpe, ångmotor, kol, mineraltillgång

Relaterade objekt

Scener

Gruva

Gruvgång

Barnarbetare

Gruvdrift

Tvärsnitt

 • schakt
 • hacka
 • skovel
 • vagn
 • spår
 • balk
 • stödstolpe
 • bergarbetare
 • barnarbetare

Animation

 • schakt
 • hacka
 • skovel
 • spår
 • balk
 • stödstolpe
 • bergarbetare
 • barnarbetare

Berättarröst

Gruvdriftens historia började praktiskt taget samtidigt som mänsklighetens historia. Teknikerna för kolbrytning och därmed mängden kol som kunde utvinnas förändrades mycket under den industriella revolutionen, med början på 1780-talet.

Koldrivna ångmaskiner blev vanligare. Fler och fler kolgruvor öppnades i England och sedan, i takt med att den industriella revolutionen spred sig, även i andra länder. Andra former av gruvdrift utvecklades, som dagbrytning, underjordsbrytning och undervattensbrytning. I denna animation visas en underjordsgruva från 1800-talet.

I detta fall tas jordlagret ovanför råmaterialet bara delvis bort. Kolet bryts via horisontella eller nästan horisontella gruvgångar och vertikala schakt. Dessa säkrades med balkar och stolpar.

Kolet bröts med hackor och samlades i korgar eller vagnar. Vagnarna fördes sedan till ytan av hästar eller gruvarbetare.

Barnarbetare användes ofta på grund av de trånga utrymmena och att de kostade mindre i lön. Detta mycket farliga och fysiskt krävande arbete utförde barnen 10 till 12 timmar per dag. Lagar som reglerade och förbjöd barnarbete kom långt senare i de flesta länder.

Inom gruvområdena fanns flera gruvor. Dessa var anslutna med smalspåriga järnvägar vilka användes för att transportera kolet.

Prospekteringen och utvinningen av icke-förnybara mineraler har haft stora konsekvenser för miljön då de i många fall har inneburit en brutal och oåterkallelig inverkan på naturen.

Relaterade objekt

James Watts ångmaskin (1700-talet)

Ångmaskinen som förbättrades av den skotska uppfinnaren James Watt, kom att revolutionera teknologin.

Dagbrott

I dagbrott, till skillnad från i underjordiska gruvor, tas lagren som täcker mineralkroppen bort och brytningen sker vid ytan.

Guldgrävning (1800-talet)

Guldrushen i Kalifornien började 1848, nära San Francisco.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Stephenson Rocket (1829)

Stephenson Rocket byggdes av den engelska ingenjören George Stephenson inför en loktävling år 1829.

Textilfabrik (1800-talet)

På grund av flera viktiga uppfinningar under 1700-talet blev textilindustrin en av de viktigaste industrierna.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Underjordisk kolgruva

Till skillnad från i dagbrott, tas inte lagren som täcker kolfyndigheten bort, istället utvinns kolen under jord, i gruvschakt.

Uppfinningar inom textilindustrin under 1700-talet

Uppfinningar under 1700-talet ledde till stora framsteg i utvecklingen av textilindustrin.

Arbetarklassområde (1800-talet)

Typiska arbetarklassområden med ohälsosamma levnadsvillkor byggdes under den industriella revolutionen.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Added to your cart.