Grafit

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Kemi

Nyckelord

Grafit, allotrop av kol, allotropy, skiktgitter, kolanod, elektrod, blyertspenna, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Hur fungerar kulspetspennan?

Kulspetspennan gjorde det mycket enklare att skriva med bläck.

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Added to your cart.