Globe Theatre (London)

Globe Theatre (London)

En av teaterdirektörerna på den runda utomhusteatern i renässansens London var William Shakespeare.

Historia

Nyckelord

Globe, Shakespeare, teater, Romeo och Julia, Renässans, London Bridge, drama, stadium, dramatiker, London, Brittiska imperiet, England, 17th century, skådespelare, Föreställning, tragedi, byggnad, komedi, Thames, auditorium, Storbritannien, kulturhistoria, renässansen, Medelålders, historia, träram

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket år byggdes Globe Theatre i London?
 • Varifrån fick teatern sitt namn (förmodligen)?
 • Hur stor var diametern på Globe Theatre?
 • Vad liknade teaterbyggnaden mest?
 • Vad var orsaken till att teatern brann ned år 1613?
 • Vad var taket på Globe Theatre gjort av i början?
 • Vem var teaterchef mellan 1601 och 1607?
 • Hur många delar bestod scenen av på Globe Theatre?
 • Vad var inte en del av scenen på Globe Theatre?
 • Är det sant att Globe Theatre var en utomhusteater?
 • Vad användes som belysning på Globe Theatre?
 • När hölls föreställningarna på\nGlobe Theatre?
 • Är det sant att det inte fanns några kulisser på Globe Theatre?
 • Hur kunde man veta var scenen utspelade sig?
 • Är det sant att kvinnor inte kunde bli medlemmar i teatersällskapet på Globe Theatre?
 • Vem spelade kvinnorollerna på Globe Theatre?
 • Hur många medlemmar fanns det i teatersällskapet (oftast)?
 • Är det sant att föreställningarna spelades utan paus?
 • Vad karaktäriserade scenbytet under föreställningen på Globe Theatre?
 • Vad fanns ovanför scenen?
 • Vilka scener spelades på balkongen?
 • Hur många åskådare fick plats på Globe Theatre?
 • Vad var det som avgjorde åskådarnas plats i auditoriet?
 • Är det sant att kungafamiljen var frekventa besökare på teatern?
 • Var hade överklassen sina sittplatser på teatern?
 • Är det sant att teatern nästan alltid var fullsatt?
 • Varför var Globe Theatre nästan alltid fullsatt?
 • Vad kostade den billigaste biljetten på Globe Theatre?
 • I vilken stad låg\nGlobe Theatre?
 • Hur många invånare hade London under 1600-talet?
 • I vilken stil var Globe Theatre byggd?

Scener

Globe Theatre

Globe

Denna renässansteater uppfördes i stadsdelen Bankside i London 1599. Teatern fick sitt namn efter jordklotet som pryder dess fasad.

Globe Theatre är förknippad med William Shakespeare som var teaterchef från 1601 till 1607. Under denna period hade den elisabetanska teatern sin guldålder.

William Shakespeare

Scen

Scenens struktur

Scenen på moderna teatrar är vanligtvis stora plattformar. På Globe Theatre var dock scenen uppdelad i tre delar (förscenen, stora scenen, innerscenen) vilket underlättade snabba scenbyten. Förscenen sträckte sig ut i publiken och därigenom skapades en speciell atmosfär.
Det fanns inga kulisser på scen. Istället beskrev berättaren vart scenen utspelade sig.
Teatern hade öppet tak och pjäserna uppfördes i dagsljus (vanligen från kl. 15:00 till skymningen).

Fågelperspektiv

Byggnaden

Denna byggnad med öppet tak hade 20 sidor på utsidan och var cirkulär på insidan och var byggd i trä.
I själva verket var den en amfiteater med en diameter på 30 meter. Den ursprungliga teatern brann ned 1613. Elden orsakades av en kanon som användes i pjäsen Henrik VIII. Under det följande året rekonstruerades den och försågs med tegeltak i stället för halmtak. Teatern stängdes 1642 av puritanerna och två år senare revs den helt.

Auditorium

Auditoriet

Teatern rymde upp till 3000 åskådare och var oftast fullsatt då den billigaste biljetten endast kostade en penny.
Åskådarnas sociala ställning bestämde vart de fick stå eller sitta. Människor ur de lägre samhällsskikten hade ståplatser medan de rika och aristokraterna satt på läktarna i mellansektionen och övre och nedre sektionerna.
Även besök av medlemmar från kungafamiljen var frekvent förekommande och de fick naturligtvis de bästa platserna.

Föreställning

Teatersällskapet och föreställningen

Balkongen låg över stora scenen och användes i scener som krävde höjd som till exempel en bastion eller ett berg.
Teatersällskapet bestod till en början av sex till tio personer, senare av 12 till 15 medlemmar. Kvinnliga roller spelades av unga pojkar.
Pjäserna uppfördes utan paus. De olika scenerna separerades med hjälp av skådespelarnas entré och sorti. (Shakespeares dramer var indelade i akter först från 1700-talets andra hälft.)

Tvärsnitt

Promenad

Berättarröst

Globe Theatre som förmodligen fick sitt namn efter jordklotet som prydde fasaden, uppfördes i stadsdelen Bankside i London, i renässansens England.
Teatern öppnade sina portar år 1599 och hade sin glansperiod i början på 1600-talet. Under denna tid var William Shakespeare teaterchef för Globe Theatre under en kort period.

Teatern var en polygon bestående av 20 sidor på utsidan men rund på insidan med 30 meter i diameter. Globe Theatre var den populäraste teatern i London, den tidens största stad med 400 000 invånare. Scenen bestod av tre delar vilka tillsammans med balkongen underlättade snabba scenbyten. Teatersällskapet bestod av 12 till 15 medlemmar, enbart män. Det fanns inga kulisser på scen. Istället beskrev berättaren vart scenen utspelade sig.

Teatern var oftast fullsatt. Då den billigaste biljetten endast kostade en penny (ståplats), hade även människor ur de lägre samhällsskikten råd att titta på föreställningarna. De rika och överklassen satt istället på läktarna i de tre sektionerna där biljetterna var dyrare. Teatern rymde upp till 3000 åskådare. Även besök av medlemmar från kungafamiljen förekom frekvent.

Den ursprungliga teatern brann ned år 1613. Den återuppbyggdes under samma århundrade men revs sedan ned av puritanerna, radikala protestanter som ansåg att denna typ av underhållning utgjorde en potentiell fara. Dagens Globe Theatre som byggdes upp under 1990-talet, invigdes år 1997 och lockar idag många besökare.

Relaterade objekt

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Kuruc soldat

Termen ”kuruc” betecknar beväpnade anti-habsburgska rebeller (från olika samhällsklasser)...

Motoriserat flygplan (János Adorján, 1910)

Konstruktionen av flygplanet "Libelle" (Trollslända) var en av milstolparna i (ungersk)...

Textilfabrik (1800-talet)

På grund av flera viktiga uppfinningar under 1700-talet blev textilindustrin en av de...

Zulukrigare

Olika etniska grupper på den afrikanska kontinenten har sinsemellan distinkta kulturer.

Ludvig XIV (Solkungen)

Denne franske kung som fick epitetet "Solkungen" på grund av sin överdådiga och...

Peter I av Ryssland

Tsaren som influerades av Västeuropa, försökte modernisera det ryska imperiet.

Ludvig XIV

Insatserna från tidigare kungar från huset Bourbon för att stärka den franska monarkin banade...

Added to your cart.