Glaciär (grundskolenivå)

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Geografi

Nyckelord

glaciär, isälv, glaciärtunga, nos, glaciärisen, snögräns, is, Firn, morän, snö, smältvatten, dal, vatten, natur, geografi

Relaterade objekt

Scener

Glaciär

Isström

Animation

Ytformningseffekt

Berättarröst

En glaciär är en anhopning av snö och is som sakta och ständigt rör sig nedför en bergsluttning. Glaciärer bildas ovanför snögränsen där snö ackumuleras lager på lager till följd av frekventa snöfall. Det översta lagret smälter i solen och smältvattnet sipprar ner i de undre lagren där det fryser. Denna kornformiga is kallas firn. På grund av det höga trycket blir firnen tätare när luften pressas ut ur den och den omvandlas till ett hårt, isigt, blåskiftande snölager som kallas glaciäris. Detta skikt börjar sedan glida nerför bergsluttningen och bildar en glaciär.

Glaciären som är i ständig rörelse, bryter ned bitar av berggrunden och för med sig dessa avlagringarna av bergmaterial som kallas morän. Dessa osorterade partiklar som samlas i bottnen av glaciären kallas bottenmorän. Glaciären eroderar långsamt underlaget och omvandlar V-dalar till U-dalar. När glaciären når snögränsen smälter den och avlagringen den fört med sig bildar en ändmorän. När smältvatten förhindras av ändmoränen från att lämna dalen, bildas det en morändämd sjö, i annat fall förvandlas smältvattnet till en isälv.

Relaterade objekt

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Megalitgrav (hunebed)

Dessa speciella megalitgravar som finns i dagens Nederländerna byggdes för omkring 5000 år sedan.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Added to your cart.