Giljotin

Giljotin

Detta avrättningsverktyg, som ansågs mer humant än de tidigare alternativen, uppkallades efter en fransk läkare.

Historia

Nyckelord

Guillotine, giljotin, Franska revolutionen, dekapitation, avrättning, exekveringsenhet, Tobias Schmidt, Marie Antoinette, Danton, Robespierre, Familjen Sanson, Frankrike, franska monarchyen, varv, Paris, maskin, terror

Relaterade objekt

Frågor

 • Vem av de nedanstående personerna var den första som blev avrättad med giljotin?
 • Vem tilläts beskåda avrättningarna under den franska revolutionen?
 • När skedde stormningen av Bastiljen?
 • Vad gjorde folket med giljotinen efter att Robespierre avrättades, enligt historiska källor?
 • Vilken politisk grupp var inte aktiv under den franska revolutionen?
 • Varifrån fick jakobinerna sitt namn?
 • Varifrån fick girondisterna sitt namn?
 • Vem satt på tronen i Frankrike under den franska revolutionen?
 • Vilket av nedanstående objekt inte har någon anknytning till den franska revolutionen?
 • Är det sant att giljotinen slutade användas i Frankrike efter den franska revolutionen?
 • Vem blev avrättad med giljotin?
 • Vem blev inte avrättad med giljotin?
 • Är det sant att giljotinen användes redan på medeltiden?
 • Är det sant att det före den franska revolutionen bara var aristokrater som fick "förmånen" att bli snabbt avrättade genom halshuggning?
 • Är det sant att giljotinen uppfanns av en fransk läkare kallad Guillotin?
 • I vilken kroppsställning befann sig fången när han eller hon avrättades i giljotinen?
 • Är det sant att giljotinen hade testats på djur och människolik innan den officiellt sattes i bruk?
 • Vem blev inte avrättad med giljotin?
 • Ange ett annat ord för giljotin.
 • Vad eller vem fick verktyget sitt namn efter?
 • Är det sant att giljotinen användes i flera länder redan innan den franska revolutionen?
 • Varför föreslog den franska läkaren 1789 att man skulle använda giljotinen vid avrättningar?
 • Ungefär vilken höjd föll bilan från?
 • Vem tillverkade den första franska giljotinen?
 • Hur mycket vägde giljotinens bila?
 • När användes giljotinen för första gången officiellt i Frankrike?

Scener

Giljotin

Konstruktion

 • krok
 • anslutande balk
 • vinsch-handtag
 • halvmånformig halsbräda
 • stödben
 • bänk
 • nedre tvärbalk
 • t-stycke
 • träbotten
 • korg
 • stolpe
 • bila
 • tvärbalk

Bila

Animation

Berättarröst

Halshuggningsanordningar, liknande giljotinen användes redan under antiken. Flera olika typer har använts i Europa under medeltiden men giljotinen hade sina "glansdagar" under den franska revolutionen i slutet av 1700-talet.

Tvärtemot vad många tror var det inte den franska läkaren Joseph-Ignace Guillotin som uppfann anordningen. Guillotin, som faktiskt var emot dödsstraff, förespråkade bara införandet av en mer human avrättningsmetod när han lade fram sitt förslag i nationalförsamlingen 1789. Förslaget godkändes av församlingen drygt tre år senare och anordningen döptes sedan efter honom.

Den första giljotinen, som byggdes av den tyska pianobyggaren Thomas Schmidt, stod klar den 11 april 1792. Den första offentliga avrättningen med Schmidts giljotin genomfördes två veckor senare. Offret var en stråtrövare.

Giljotinen var en enkel anordning och bestod av två upprättstående stolpar, en bänk och andra element som gav stabilitet samt en snedställd bila som löpte mellan stolparna.

Offret låg antingen på bänken eller stod på knä. Kroppen spändes fast och halsen lades på den halvmånformiga halsbrädan. Den kraftiga, tunga bilan som föll mot halsen skar snabbt och effektivt huvudet av kroppen. Huvudet föll sedan ner i ett kar eller en lädersäck, och kroppen placerades i en flätad korg.

2 625 människor avrättades med giljotin i Paris under den franska revolutionen. Kung Ludvig XVI, hans hustru Marie Antoinette och revolutionärerna Danton och Robespierre fanns bland de avrättade.
Avrättningarna utfördes av medlemmar i familjen Sanson. Den sista avrättningen med giljotin i Frankrike genomfördes 1977.

Relaterade objekt

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Napoleonkrigen

Napoleon I, som krönte sig själv till kejsare, var en av de mest framstående militära befälhavarna i historien.

Panthéon (Paris, 1700-talet)

Den viktigaste nyklassicistiska byggnaden i Frankrike blev färdigbyggd år 1791. Panthéon blev den sista viloplatsen för många av Frankrikes prominenta...

Eiffeltornet (Paris, 1889)

Detta höga järntorn, som uppfördes inför världsutställningen 1889, blev symbolen för Frankrikes huvudstad.

Medeltida fängelsehåla

En uppsjö av tortyrredskap användes i medeltida fängelsehålor.

Triumfbågen (Paris, 1836)

Triumfbågen blev färdigbyggd först 1836, efter Napoleons fall.

Skallen och ryggraden

Hjärnan och ryggmärgen, de två viktigaste delarna av det centrala nervsystemet, skyddas av skallens ben och av ryggkotorna.

Added to your cart.