Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

Geografiska upptäckter (1400–1600-talet)

De geografiska upptäckterna i början av den moderna tiden ritade om världskartan.

Historia

Nyckelord

upptäckt, Christofer Columbus, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Jacques Cartier, Willem Barents, Abel Tasman, Francis Drake, Henry Hudson, Jord, Ny Värld, kompass, astrolabium, frakt, fartyg, STILLA HAVET, Gudahopp, Nordvästpassagen, polarområden, kusten, Amerika, Indien, Afrika, Tasmanien, Nya Zeeland, Australien, portugisiska, spanska, Italiensk

Relaterade objekt

Scener

Jorden

 • Afrika
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Australien
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Stilla havet
 • Europa
 • Asien
 • Antarktis
 • Antarktiska oceanen
 • Ishavet

Bartolomeu Dias

 • Afrika
 • Portugal
 • Indien
 • Atlanten
 • Godahoppsudden

Christofer Columbus

 • Centralamerika
 • Indien
 • Spanien
 • Atlanten
 • Bahamas

Vasco da Gama

 • Afrika
 • Portugal
 • Indien
 • Atlanten
 • Indiska oceanen

Amerigo Vespucci

 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • Atlanten

Ferdinand Magellan

 • Afrika
 • Sydamerika
 • Spanien
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Stilla havet
 • Filippinerna
 • Magellans sund

Jacques Cartier

 • Nordamerika
 • Frankrike
 • Kanada
 • Atlanten

Sir Francis Drake

 • Afrika
 • Nordamerika
 • Centralamerika
 • Sydamerika
 • England
 • Atlanten
 • Indiska oceanen
 • Stilla havet

Willem Barents

 • Nederländerna
 • Barents hav

Henry Hudson

 • Nordamerika
 • Kanada
 • England
 • Atlanten
 • Hudson Bay

Abel Tasman

 • Australien
 • Tasmanien
 • Nya Zeeland
 • Indiska oceanen
 • Stilla havet

Animation

Berättarröst

Den portugisiska upptäcktsresanden Bartolomeu Dias började sin upptäcktsfärd 1487 på begäran av kungen av Portugal. Syftet med hans expedition var att upptäcka en passage till Indiska oceanen och att nå Afrikas södra spets. Expeditionen genomfördes med framgång redan samma år, då han lyckades nå Godahoppsudden, som vid den tiden ansågs vara mötespunkten för de två haven.

Den italienska upptäcktsresanden Christofer Columbus gav sig av 1492. Hans expedition sponsrades av kungen av Spanien. Målet var att nå Indien genom att segla västerut. Även om hans äventyrliga expedition inte gav önskat resultat, var den ändå av särskild betydelse, eftersom han upptäckte den, för européer, tidigare okända amerikanska kontinenten.

Den portugisiska upptäcktsresanden Vasco Da Gama seglade iväg till Indien 1497. Inspirerad av upptäckter från tidigare decennier, ville han nå Indien genom att segla runt Afrika. Ett år senare, 1498, nådde han sitt mål. Således uppfyllde han Henrik Sjöfararens dröm.

Runt 1500 gjorde den italienska upptäcktsresanden Amerigo Vespucci flera expeditioner till kontinenten som hade upptäckts av Columbus. Hans mål var att kartlägga kusten längs den nya kontinenten, som han kallade den Nya världen. Vespucci var först med att hävda att området var en ny kontinent, och därför blev den uppkallad efter honom och inte efter Columbus.

Den portugisiska upptäcktsresanden Ferdinand Magellans flotta började sin legendariska resa år 1517 i hopp om att upptäcka en passage genom eller runt Amerika för att nå Kryddöarna (Moluckerna) genom att segla österut. Expeditionen blev en succé. Flottan var den första att segla från Atlanten till Stilla havet genom sundet uppkallat efter Magellan. Kaptenen miste dock sitt liv på Filippinerna, men ett av hans skepp lyckades återvända till Europa 1522. Besättningen på fartyget var de första att segla runt jorden.

Den franska upptäcktsresanden Jacques Cartier gjorde flera expeditioner till Nordamerika, den del som idag är Kanada. Den första resan gjordes år 1524. Han hoppades på att upptäcka den legendariske Nordvästpassagen mellan Atlanten och Stilla havet. Han lyckades kartlägga området runt Saint Lawrencefloden och grundade den första franska kolonin på den amerikanska kontinenten.

Den engelska upptäcktsresanden Francis Drake var en pirat som blev dubbad till riddare av drottning Elizabeth I. Han är känd för sina segrar mot spanjorerna men också för sina expeditioner. År 1577 seglade han från England med avsikten att plundra spanska fartyg, men han slutade inte där. Han korsade Atlanten och efter att ha kartlagt kusterna han passerade, seglade han runt Sydamerika och nådde även Nordamerikas västra kust. Han korsade Stilla havet och senare även Indiska oceanen. År 1580, efter att ha seglat runt Afrika och nått Godahoppsudden, återvände han till England. Således blev han den första kaptenen att segla jorden runt och hans skepp blev det andra att utföra en sådan resa.

Den holländska sjöfararen Willem Barents gjorde tre expeditioner mellan 1594 och 1597. Syftet var att hitta Nordostpassagen till Ostasien ovanför norra Sibirien. Hans uppdrag misslyckades, men han har bidragit till kartografin genom att kartlägga kuster och öar i polarområdet.

Den engelska sjöfararen Henry Hudson utforskade de arktiska vattnen i dagens Kanada vid flera tillfällen i början av 1600-talet i hopp om att upptäcka Nordvästpassagen. Under sina resor kartlade han den norra kusten på den amerikanska kontinenten och upptäckte floden och bukten som blev uppkallade efter honom. I början trodde Hudson att han hade hittat den legendariska passagen och att han hade nått Stilla havet, men han insåg snart att han hade seglat i vad som senare skulle kallas Hudson Bay.

Den holländska upptäcktsresanden Abel Tasman gjorde upprepade expeditioner till Indiska Oceanen och Stilla havet för att kartlägga öarna där. Han är känd för upptäckter han gjorde mellan 1642 och 1644. Han var den första europé att nå Nya Zeeland och Tasmanien, som senare namngavs efter honom. Han kartlade Australiens kust och gjorde anteckningar om öarna i de två haven.

Relaterade objekt

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Santa Maria (1400-talet)

Den tremastade karacken Santa Maria var skeppet som Christofer Columbus seglade under sin första expedition.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Kolonisering och avkolonisering

Kolonialmakternas färger utplånades från kartan av de nationer som kämpat för att återfå sin självständighet.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Polynesisk katamaran

Polynesier reste långa avstånd med sina specialdesignade båtar.

Darwins legendariska resa

Darwins legendariska resa ombord på HMS Beagle spelade en avgörande roll i utvecklingen av evolutionsteorin.

Det geografiska koordinatsystemet (grundskolenivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Panamakanalen

Panamakanalen är en konstgjord vattenväg som byggdes för att förkorta fartygsrutten mellan Stilla havet och Atlanten.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Bisonoxe

Bisonoxen är det största landlevande däggdjuret i Nordamerika.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

Polynesisk familjebosättning (Samoa, 1400-talet)

Arkitekturen i traditionella samoanska familjebosättningar speglar lokalbefolkningens kultur.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Sydstatsplantage med slavar (USA, 1800-talet)

Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut, var det vanligt att använda slavar på plantagerna i sydstaterna.

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Added to your cart.