Genomskinlighet

Genomskinlighet

Denna animation förklarar genomskinlighet och opacitet, principen bakom röntgenfotografering samt materialens ljusabsorberande egenskaper.

Fysik

Nyckelord

Genomskinlighet, färgfilter, färg absorption, opacitet, Absorption, Färg, glas, röntgenfilm, röntgenstrålning, Röntgen, foton, ljus, partikel, våg, ljusstråle, filtrering, kvantmekanik, kvantfysik, kvantum, atom, fysik

Relaterade objekt

Scener

Makronivå

 • genomskinligt föremål - Ljus kan passera genom det.
 • ogenomskinligt föremål - Ljus absorberas av det.

Mikronivå

 • genomskinligt material - Dess atomer exciteras inte av fotoner, därför kan ljus passera genom föremålet.
 • ogenomskinligt material - Dess atomer exciteras av fotoner. Fotonen absorberas och en av atomens elektroner hamnar i ett högre energitillstånd. När elektronen sedan övergår till grundtillståndet, avger den en foton, som sedan exciterar ännu en atom, och processen fortsätter. Av denna anledning kan fotonen inte passera genom det ogenomskinliga (opaka) föremålet.

Atomär nivå

 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen och en av dess elektroner hamnar i ett högre energitillstånd. När elektronen sedan återgår till grundtillståndet, avger den en foton, vars färg är densamma som färgen hos den absorberade fotonen.

Partiklar (atomer och molekyler) av ogenomskinliga (opaka) material kan absorbera fotoner. Materialets atomer exciteras av fotoner i ljus: en av atomens elektroner hamnar i ett högre energitillstånd.
När elektronen avger en foton av samma våglängd som den absorberade fotonen, övergår den till grundtillståndet. Denna foton exciterar sedan en annan atom, och processen fortsätter. Av denna anledning kan fotonen inte passera genom det ogenomskinliga materialet.

Färgfilter

 • cyant färgfilter - Det absorberar röd färg, därför kan endast det vita ljusets blåa och gröna komponenter passera genom filtret. Blandningen av blått och grönt ljus ger färgen cyan.
 • gult färgfilter - Det absorberar blå färg, därför kan endast det vita ljusets röda och gröna komponenter passera genom filtret. Blandningen av rött och grönt ljus ger färgen gul.

Vissa material absorberar eller överför ljus av olika våglängder (dvs. av olika färger) i olika utsträckning. Dessa material kan användas som färgfilter och kan ändra färgen hos en ljusstråle. Ta exempelvis ett material som absorberar blått ljus, medan det låter rött och grönt ljus passera igenom. Om man belyser detta material med vitt ljus, får man ett gult ljus.

Färgfilter - mikronivå

 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen. Filtrets atomer kan inte exciteras av fotonerna i vilken färg som helst. Det gula färgfiltret kan endast absorbera fotoner från blått ljus.
 • inkommande vitt ljus
 • utgående gult ljus - Eftersom filtret absorberar blått ljus, blir det utgående ljuset gult.
 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen. Filtrets atomer kan inte exciteras av fotonerna i vilken färg som helst. Cyanfärgfiltret kan endast absorbera fotoner från rött ljus.
 • inkommande vitt ljus
 • utgående cyant ljus - Eftersom filtret absorberar rött ljus, blir färgen på det utgående ljuset cyan.

Färgfilter - atomär nivå

 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen. Filtrets atomer kan inte exciteras av fotonerna i alla färger. Det gula färgfiltret kan endast absorbera fotoner i blått ljus.
 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen. Filtrets atomer kan inte exciteras av fotonerna i vilken färg som helst. Cyanfärgfiltret kan endast absorbera fotoner från rött ljus.

Röntgenundersökning

 • röntgenfilm - Den visar kroppens vävnader och organ, beroende på vävnadernas och organens röntgenstrålningsabsorberande egenskaper.
 • röntgenstrålning - En form av elektromagnetisk strålning, liksom synligt ljus, men dess våglängd är betydligt kortare. Vissa vävnader i människokroppen är genomskinliga för röntgenstrålarna, medan andra (exempelvis benvävnad) absorberar röntgenstrålning. Detta fenomen gör det möjligt att skapa bilder av kroppens inre struktur med hjälp av röntgenapparater. Röntgenfotografering är en av de vanligaste medicinska avbildningsteknikerna.

Röntgenstrålning är en form av elektromagnetisk strålning, liknande synligt ljus, men dess våglängd är betydligt kortare. Vissa vävnader i människokroppen är genomskinliga för röntgenstrålarna, medan andra (exempelvis benvävnad) absorberar röntgenstrålning. Detta fenomen gör det möjligt att skapa bilder av kroppens inre struktur med hjälp av röntgenapparater.
Röntgenfotografering är en av de vanligaste medicinska avbildningsteknikerna.

Animation

 • genomskinligt föremål - Ljus kan passera genom det.
 • ogenomskinligt föremål - Ljus absorberas av det.
 • ogenomskinligt material - Dess atomer exciteras av fotoner. Fotonen absorberas och en av atomens elektroner hamnar i ett högre energitillstånd. När elektronen sedan övergår till grundtillståndet, avger den en foton, som sedan exciterar ännu en atom, och processen fortsätter. Av denna anledning kan fotonen inte passera genom det ogenomskinliga (opaka) föremålet.
 • cyant färgfilter - Det absorberar röd färg, därför kan endast det vita ljusets blåa och gröna komponenter passera genom filtret. Blandningen av blått och grönt ljus ger färgen cyan.
 • gult färgfilter - Det absorberar blå färg, därför kan endast det vita ljusets röda och gröna komponenter passera genom filtret. Blandningen av rött och grönt ljus ger färgen gul.
 • atom - Den exciteras av den absorberade fotonen. Filtrets atomer kan inte exciteras av fotonerna i vilken färg som helst. Det gula färgfiltret kan endast absorbera fotoner från blått ljus.
 • inkommande vitt ljus
 • utgående gult ljus - Eftersom filtret absorberar blått ljus, blir det utgående ljuset gult.
 • röntgenfilm - Den visar kroppens vävnader och organ, beroende på vävnadernas och organens röntgenstrålningsabsorberande egenskaper.
 • röntgenstrålning - En form av elektromagnetisk strålning, liksom synligt ljus, men dess våglängd är betydligt kortare. Vissa vävnader i människokroppen är genomskinliga för röntgenstrålarna, medan andra (exempelvis benvävnad) absorberar röntgenstrålning. Detta fenomen gör det möjligt att skapa bilder av kroppens inre struktur med hjälp av röntgenapparater. Röntgenfotografering är en av de vanligaste medicinska avbildningsteknikerna.

Berättarröst

Genomskinliga eller transparenta föremål låter ljus passera genom dem, medan ogenomskinliga eller opaka föremål absorberar ljus. För att förklara detta fenomen, måste vi veta hur ljuspartiklar, det vill säga fotoner, absorberas.

Materialens atomer och molekyler har förmågan att absorbera fotoner. Den absorberade fotonen exciterar partiklarna, en av atomens elektroner hamnar då i ett högre energitillstånd. När elektronen avger en foton av samma våglängd som den absorberade fotonen, övergår den till grundtillståndet. Denna foton exciterar sedan en annan atom och processen fortsätter. Av denna anledning kan fotoner inte passera genom ogenomskinliga material.

Partiklar kan inte exciteras av fotoner av vilken färg som helst. Vissa atomer och molekyler kan absorbera fotoner av flera färger, därför är material som består av sådana partiklar opaka. Partiklarna i genomskinliga material kan däremot inte absorbera ljus, utan låter fotoner passera igenom dem.

Om ett material absorberar fotoner av en viss färg, medan det tillåter fotoner från andra färger att passera igenom, kommer ljuset som passerar genom materialet att ha en annan färg. Detta fenomen används i färgfilter. Om ett material till exempel absorberar blått ljus men tillåter rött och grönt ljus att passera igenom, kommer detta material att producera gult ljus när det belyses med vitt ljus.

Röntgenstrålning är, liksom synligt ljus, en form av elektromagnetisk strålning men dess våglängd är betydligt kortare. Vissa vävnader i människokroppen är genomskinliga för röntgenstrålarna, medan andra (exempelvis benvävnad) absorberar röntgenstrålning. Detta fenomen gör det möjligt att skapa bilder av kroppens inre struktur med hjälp av röntgenapparater.

Relaterade objekt

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Hur fungerar en LCD-skärm?

En flytkristallskärm använder flytande kristallers optiska egenskaper för att skapa en bild.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Hur fungerar det? - Skiktröntgen

Denna animation visar datortomografens konstruktion och funktion.

Hur fungerar en filmprojektor?

Denna animation visar en filmprojektors konstruktion och funktion.

Hur fungerar en plasma-tv?

Denna animation visar hur en plasma-tv fungerar.

Hur fungerar PET/CT?

Positronemissionstomografi (PET) kan ge visuell information om interna organ utan att några kirurgiska snitt behöver läggas.

Ljusets reflektion och brytning

En ljusstråle reflekteras eller bryts vid gränslinjen mellan två medier med olika brytningsindex.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Hur fungerar elektronmikroskopet?

Denna animation visar elektronmikroskopets uppbyggnad och dess funktion.

Optiska instrument

En stor mängd olika optiska instrument är i bruk i dag, allt från mikroskop till teleskop.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Skuggor

Förändringar i ljusförhållandena under olika årstider. Höjdmätning med hjälp av skuggor.

Added to your cart.