Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Relaterat extramaterial

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att den kan ha utvändig förbränning. Till skillnad...

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala...

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Ett experiment med krossande resultat

Hur kan en aluminiumburk krossas utan handkraft? Allt du behöver är lite vatten och värme.

Evighetsmaskin

Uppfinnare har i alla tider försökt skapa en maskin som går i all evighet, när den väl har startats.

Turbin som drivs med handens värme

Så här kan man rotera en vindsnurra och en spiral utan att röra dem.

Added to your cart.