Fransk soldat (första världskriget)

Fransk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Frankrike en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Historia

Nyckelord

fransk soldat, första världskriget, Första världskriget., världskrig, Franska, soldat, dike, infanterist, weapon (vapen), Trippelententen, vapen, krig, statisk krigföring, enhetlig, Frankrike, historia, under modern tid

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket av följande uttryck är INTE relaterat till första världskriget?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av franska soldater under första världskriget?
 • Vilket av följande vapen användes INTE av franska soldater under första världskriget?
 • När utspelades första världskriget?
 • Vad var anledningen till att första världskriget utvecklades till ett statiskt utmattningskrig?
 • Vad kallas området mellan de stridande parterna vid en militär front?
 • Vilket block tillhörde Frankrike i första världskriget?
 • Vilket land var en av Frankrikes allierade i första världskriget?
 • Vilket land var INTE en av Frankrikes allierade i första världskriget?
 • Vad var förevändningen för starten av första världskriget?
 • Vilken term beskriver västmakternas aggressiva expansionspolitik?
 • Vid vilken europeisk front stred franska soldater främst?
 • Hur många soldater lyckades Frankrike mobilisera under första världskriget?
 • Hur många av de soldater som Frankrike hade mobiliserat stupade under första världskriget?
 • Hur stor var Frankrikes befolkning i början av första världskriget?
 • Vilket land undertecknade överenskommelsen "Entente Cordiale" tillsammans med Frankrike?
 • Vilket land var först med att förklara krig mot Frankrike?
 • Vilken fransk marskalk representerade ententen vid undertecknandet av vapenstilleståndet med Tyskland?
 • Vem var premiärminister i Frankrike när vapenstilleståndet undertecknades?
 • I vilken fransk stad undertecknade Tyskland vapenstilleståndet?
 • Vilken post innehade F. Foch mellan 1917–1918?
 • Varför var den fransktillverkade stridsvagnen Renault FT-17 speciell?
 • Vad var eldhastigheten på den berömda franska automatkanonen som användes under första världskriget?
 • Är det sant att de tyska trupperna kom så nära som 20 km från Paris i början av September 1914?
 • Nära vilken fransk stad bröts den tyska linjen äntligen 1918?
 • Är det sant att tyskarna lyckades ockupera den franska huvudstaden genom att använda sig av blixtkrig?
 • Vid vilket slag stred franska soldater endast i mindre antal?
 • Vid vilket slag stred franska soldater i större antal?

Scener

Relaterade objekt

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Brittisk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Storbritannien en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Stridsvagnar (första världskriget)

Stridsvagnar utvecklades i mitten av 1910-talet och blev snabbt det viktigaste vapnet i landbaserade militära operationer.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

Fokker Dreidecker I (1917)

Detta tyska triplan är kanske det mest kända flygplanet från första världskriget.

Skagerrakslaget (1916)

Sjöslag som utkämpades mellan den brittiska och tyska flottan var det största sjöslaget under första världskriget.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen gjorde länderna stora ansträngningar för att utveckla effektiva...

Skyttegravssystem (första världskriget)

Skyttegravskrig var utmärkande för första världskriget.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Redan under första världskriget hade ubåtar en viktig roll i den marina krigföringen.

Sovjetisk soldat (andra världskriget)

Den sovjetiska armén blev en mycket kraftfull maktfaktor efter första världskriget - först på grund av sin storlek, senare på grund av sin arsenal.

Added to your cart.