Fosterutveckling

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

Biologi

Nyckelord

Graviditet, befruktning, honligt fortplantningsorgan, foster, Utveckling, nidation, livscykel, livmoder, äggstock, äggledare, slida, livmoderslemhinna, livmoderhals, livmodermun, spermie, zygot, fostersäck, placenta, navelsträng, ägg, embryo, morula, blastocyst, GRODDBLAD, gulesäck, korionvilli, neuralrör, extremitetsanlag, glatt muskulatur, menstruation, ägglossning, människa, biologi

Relaterade objekt

Könsceller

Zygoten är den första cellen som bildas när två könsceller förenas genom sexuell reproduktion.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Kvinnans reproduktionssystem (elementär)

En rad organ som tillsammans bildar reproduktionssystemet.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Örat och hörselmekanismen

Örat omvandlar vibrationer i luften till elektriska signaler som sedan bearbetas av hjärnan.

Sinnesorganen

Organ som tar upp signaler från miljön eller kroppen och sänder dem till hjärnan som nervimpulser.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Added to your cart.