Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Kemi

Nyckelord

fosforsyra, syra, aciditet, trevärd syra, läsk, fosfater, skala borttagning, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Fosforsyra (H₃PO₄)

Information

Molmassa: 94,97 g/mol

Smältpunkt: 42,35 °C

Kokpunkt: 158 °C

Densitet: 1,685 g/cm³

Egenskaper

Fosforsyra (eller ortofosforsyra) är en färglös, luktfri, fast substans. Den är en vattenlöslig, hygroskopisk förening och en medelstark syra. Det innebär att den, i en vattenlösning, innehåller färre oxoniumjoner än en vattenlösning av svavelsyra med samma koncentration. Fosforsyra reagerar med alkalier. Salterna som bildas under reaktionen kallas fosfater. Den bildar estrar med organiska föreningar och utgör en beståndsdel i nukleinsyror.

Förekomst och framställning

Fosforsyra förekommer oftast naturligt i form av fosforit och apatit. Den bildas genom reaktionen mellan vatten och difosforpentoxid framställd genom förbränning av fosfor.

Användning

I industrin används den för smaksättning av drycker och vid behandling av metaller. I hushållet används den som kalk- och rostborttagare.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En förening i form av vit rök som bildas vid förbränning av fosfor.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Fosfortriklorid (PCl₃)

En färglös vätska som bildar vit ånga i fuktig luft.

Added to your cart.