Forntida romersk infanteritaktik

Forntida romersk infanteritaktik

Soldaterna i de romerska legionerna var den militära taktikens mästare.

Historia

Nyckelord

infanteri, militär taktik, slagsmål, taktik, krig, militära formationer, Armé, legion, slag, kavalleri, sköldpadda bildning, manöver, falanger, Militär formation, Római Birodalom, beväpning, soldat, legionary, belägring, támadás, träning, antiken, Romerska, infanteri kvadrat

Relaterade objekt

Scener

Militär formation

"Slå tillbaka kavalleriet" (repellere equites)

Kilformation (cuneum formate)

Cirkelformation (orbem formate)

Sköldpaddsformation (testudinem formate)

Fyrkantsformation (agmen formate)

Animation

Berättarröst

Den mycket framgångsrika romerska armén blev ännu starkare efter att Marius militärreformer infördes. Bland de viktigaste reformerna fanns standardiseringen av vapnen och införandet av regelbundna övningar. Genom att reformera de militära enheterna, eller kohorterna, blev legionerna också rörligare.

De gamla grekerna och makedonierna hade bevisat att en noggrann och effektiv enhet, bestående av soldater som är vana vid att arbeta tillsammans, lätt kan anpassa sig till nya förhållanden och ändra taktik under loppet av en strid.

Falangen kan ha tjänat som ett exempel för legionerna och deras enheter. Romarna behärskade användningen av militära formationer genom övning och deras repertoar var bred. I strid kunde de flexibelt, snabbt och disciplinerat återbilda sina led om behovet uppstod.

När en legion skickades ut i fält fick soldaterna marschera långa sträckor för att nå sin destination. Legioner närmade sig slagfältet i flera kolumner, vilket ökade manövrerbarheten.

Ett anfall från fiendens kavalleri utgjorde ett allvarligt hot mot det romerska infanteriet. De utvecklade dock en ny formation som visat sig vara effektiv i dessa attacker. Soldaterna ställde sig tätt intill varandra i en fyrkantsformation och kunde på så sätt skydda sig med sina sköldar på alla sidor. De stack ut sina spjut mellan sköldarna och formade en slags "nåldyna".

Det romerska infanteriet använde sig oftast av kilformationen när de gick till angrepp. Med hjälp av denna metod kunde de relativt enkelt bryta igenom fiendens frontlinje. Dessutom var den sammanhängande formationen som snabbt kom närmare en skräckinjagande syn för fienden.

Legionärerna använde vanligtvis en cirkelformation när de blev omringade eller var underlägsna till antalet.

Sköldpaddsformationen var en utomordentligt framgångsrik försvarsstrategi mot fiendens angrepp, den användes därför inte bara i strider utan också under belägringar. Denna formation användes inte i närstrid, eftersom den gjorde det svårt att manövrera.

Fyrkantsformationen var effektiv vid frontalangrepp från fientligt kavalleri och den användes också i strid för att bryta upp fiendens linjer.

Relaterade objekt

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Germansk krigare (300-talet)

Fruktade germanska krigare som härjade från norra Europa mot söder hotade även det romerska riket.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med vilda djur på de antika romerska arenorna.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Slaget vid Alesia (år 52 f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska armé år 52 f.v.t.

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av kung Attila.

Grekiska och makedonska falanger

Falang var en stridsformation för tungt infanteri under antikens Grekland.

Added to your cart.