Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra, vätecyanid och andra organiska föreningar.

Kemi

Nyckelord

formamid, methanamide, amid, kväve-containingcompound, primär amid, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk förening i däggdjurs urin, det används som kvävekälla vid framställning av gödningsmedel.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enklaste mättade alkoholen. Den är en mycket giftig förening och förväxlas lätt med etanol.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En färglös vätska, en tertiär amid.

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak är en färglös gas med en karakteristisk stickande lukt. Dess vattenlösning kallas ammoniumhydroxid eller hushållsammoniak.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En färglös gas med stickande lukt. Den används ofta inom industrin.

Metan (CH₄)

Det första elementet i den homologa serien av alkaner.

Trimetylamin-N N(CH₃)₃

En tertiär amin som förekommer i dålig mat och som har en karakteristisk obehaglig lukt.

Added to your cart.