Förhistorisk grotta

Förhistorisk grotta

De första bostäderna i mänsklighetens historia ger åtskillig information om våra förfäders livsstil.

Historia

Nyckelord

forntiden, förhistoriska människor, grotta, Grottmålning, Altamira, Lascaux, människa, arkeologi, hord, gemenskap, bostadsort, naturliga spalt, bostad, hut, antropologi, Födoanskaffning, brasa, making brand, verktygs användning, brandkontroll, gör verktyg, historia, Livsstil, blod förhållande, Verktyg

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilken av följande är den tidigaste arkeologiska perioden?
 • Vilken är den tidigaste stenåldersperioden?
 • Vilken typ av bostad var INTE typisk för den tidiga stenåldersmänniskan?
 • Vilket av följande användes INTE som råmaterial vid tillverkning av verktyg under den äldre stenåldern?
 • Vilket av följande användes inte som vapen under den äldre stenåldern?
 • Vilket ord av grekisk härkomst betyder "läran om människosläktet"?
 • På vilket sätt fick man INTE tag på föda under den äldre stenåldern?
 • Vilken var den första människoarten som åt kött?
 • Vad kallar man en grupp förhistoriska människor?
 • Vad förekommer inte på grottmålningar från den äldre stenåldern?
 • Vad av följande var inte viktigt för den förhistoriska människan när de valde boplats?
 • Vilken färg är inte typisk i förhistoriska grottmålningar?
 • Är det sant att den äldre stenåldersmänniskan levde på fiske, jakt och insamling?
 • Är det sant att de flesta grottmålningarna utfördes på väggen närmast grottans ingång?
 • Vad stämmer inte när man talar om horder från den äldre stenåldern?
 • Vilken var den tidiga stenåldersmänniskans viktigaste aktivitet?
 • Vilket djur riskerade den äldre stenåldersmänniskan INTE att stöta på?
 • Vilket verktyg avser följande beskrivning? Ett hugget stenverktyg som används för att rengöra djurhudar.
 • Vilket verktyg avser följande beskrivning? Ett droppformat verktyg som formats genom att mindre flisor hackats bort från en större sten.
 • Vilken metod användes för att tillverka verktyg under den äldre stenåldern?
 • Vad av följande var en nackdel med elden.
 • Vilken egenskap hos den förhistoriska människan är till stor hjälp för dagens arkeologer?

Scener

Verktyg

Mänsklighetens historia kan delas in i arkeologiska perioder baserade på materialen och tillverkningsmetoderna människor använde när de skapade sina verktyg.
Till skillnad från historiska perioder, brukar arkeologiska perioder inte ha tydliga gränser och de kan även variera beroende på region. Utvecklingen av vissa verktyg kan också måla upp en övergripande bild av mänsklighetens utveckling.

Den tidigaste arkeologiska perioden kallas stenåldern. Under denna period tillverkades de flesta verktyg av sten men man använde också trä och ben. Den första delen av denna period kallas den äldre stenåldern eller Paleolitikum. Verktygen hackades fram ur sten.

Förhistorisk grotta

Förhistoriska bostäder

Eftersom arkeologer först fann spår av förhistoriska människor i grottor, förmodade man att detta var den enda typ av bostad som fanns under förhistorisk tid. Med hjälp av moderna forskningsmetoder och moderna verktyg har man dock kunnat bevisa att detta antagande var felaktigt.
Det fanns tre typer av bostäder som användes av förhistoriska människor. Förutom i grottor bodde människor också i naturligt bildade sprickor i berget och i hem skapade under utstående, överhängande klippor. Där det inte fanns klippor byggde människor hyddor av grenar eller stora ben täckta med djurskinn. Boplatserna var vanligtvis placerade nära skog (för tillgång till byggmaterial) och vatten (källor och bäckar).

Utsidan

Eftersom arkeologer först fann spår av förhistoriska människor i grottor, förmodade man att detta var den enda typ av bostad som fanns under förhistorisk tid. Med hjälp av moderna forskningsmetoder och moderna verktyg har man dock kunnat bevisa att detta antagande var felaktigt.

Det fanns tre typer av bostäder som användes av förhistoriska människor. Förutom i grottor bodde människor också i naturligt bildade sprickor i berget och i hem skapade under utstående, överhängande klippor. Där det inte fanns klippor byggde människor hyddor av grenar eller stora ben täckta med djurskinn. Boplatserna var vanligtvis placerade nära skog (för tillgång till byggmaterial) och vatten (källor och bäckar).

Insidan

På platser som beboddes av den förhistoriska människan har arkeologer och antropologer funnit många artefakter. Saker som inte längre användes, såsom djurben, trasiga vapen, verktyg samt mänskliga kvarlevor samlades nämligen ofta i en stor hög intill och inuti grottorna.

Den viktigaste aktiviteten för den förhistoriska människan var anskaffandet av föda. Våra förfäder hade en jägar-samlarlivsstil. i början samlade de bara växter och frukter. Homo erectus var den första som började jaga och därmed inkluderade födan, förutom växter, fisk, sniglar och skaldjur, även kött.

I början kunde den förhistoriska människan endast använda den eld som uppstått naturligt. Senare utvecklade människan olika tekniker för att starta och kontrollera eld. Elden gav värme och ljus, gjorde köttet mer välsmakande och höll djuren borta.

Den förhistoriska människan levde i små samhällen eller grupper. Ensam skulle människan nästan inte ha någon chans att överleva. Gruppens medlemmar var förbundna genom börd och de tog hand om varandra.

Grottmålningar

Grottmålningar och teckningar utgör en separat grupp av arkeologiska föremål som fortfarande väcker många frågor. Vanligtvis skildrar målningarna människor som jagar och djur, och de målades i grottor och på bergväggar.

I dag finns det cirka 200 kända grottor med grottmålningar. Den mest välkända är Altamira-grottan i Spanien och Lascaux-grottan i Frankrike.

Promenad

Berättarröst

Eftersom arkeologer först fann spår av förhistoriska människor i grottor, förmodade man att detta var den enda typ av bostad som fanns under förhistorisk tid. Med hjälp av moderna forskningsmetoder och moderna verktyg har man dock kunnat bevisa att detta antagande var felaktigt.
Det fanns tre typer av bostäder som användes av förhistoriska människor. Förutom i grottor bodde människor också i naturligt bildade sprickor i berget och i hem skapade under utstående, överhängande klippor. Där det inte fanns klippor byggde människor hyddor av grenar eller stora ben täckta med djurskinn. Boplatserna var vanligtvis placerade nära skog (för tillgång till byggmaterial) och vatten (källor och bäckar).

På platser som beboddes av den förhistoriska människan har arkeologer och antropologer funnit många artefakter. Saker som inte längre användes, såsom djurben, trasiga vapen, verktyg samt mänskliga kvarlevor samlades nämligen ofta i en stor hög intill och inuti grottorna.

Grottmålningar och teckningar utgör en separat grupp av arkeologiska föremål som fortfarande väcker många frågor. Vanligtvis skildrar målningarna människor som jagar och djur och de målades i grottor och på bergväggar.

I dag finns det cirka 200 kända grottor med grottmålningar. Den mest välkända är Altamira-grottan i Spanien och Lascaux-grottan i Frankrike.

I början kunde den förhistoriska människan endast använda den eld som uppstått naturligt. Senare utvecklade människan olika tekniker för att starta och kontrollera eld. Elden gav värme och ljus, gjorde köttet mer välsmakande och höll djuren borta.

Den förhistoriska människan levde i små samhällen eller grupper. Ensam skulle människan nästan inte ha någon chans att överleva. Gruppens medlemmar var förbundna genom börd och de tog hand om varandra.

Relaterade objekt

Människans utveckling

Hjärnan och skallen har undergått stora förändringar under människans utveckling.

Detektiver från forna tider

Historia är inte alltid baserad på enkla fakta. Seriös forskning behövs för att kunna utforska...

Mänsklighetens utveckling, Del 3 - Sista akten

Dog neandertalmänniskan ut eller var det den vise mannen som trängde dem undan? Eller smälte dem...

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern,...

Mänsklighetens utveckling, Del 2 - Mot nya världar

Som ett nästa steg i människans utveckling började Homo erectus att anpassa sig till sin omgivning.

Megalitiska kulturer i Europa

Tusentals år gamla strukturer byggda av enorma stenblock är monument från megalitiska...

Utbredningen av Homo sapiens på jorden

Den så kallade "förnuftiga människan" har sin vagga i Afrika och spred sig därifrån till...

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Added to your cart.