Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Historia

Nyckelord

Forbidden City, Hall of Supreme Harmony, Beijing, Kina, kejserliga perioden, kejsare, palace complex, throne room, huvudstad, Qin dynasty, Ming dynasty, imperial residence, Imperial City, Världsarv, Imperial Garden, Golden Water River, Prospect Hill, 17th century, purple, imperium, Asien, stad, centern, Medelålders, renässansen, rum, utsmyckad port, corner tower, trädgård, gård, vallgrav, vägg, historia, arkitektur, konsthistoria, civilisation

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilket imperium utgjorde den Förbjudna staden centrum?
 • I vilken stad ligger den Förbjudna staden?
 • Under vilket århundrade byggdes den Förbjudna staden?
 • Under vilken dynasti byggdes den Förbjudna staden?
 • Vad refererar "förbjudna" i stadens namn till?
 • Vad är stadens kinesiska namn?
 • Nämn en av den Förbjudna stadens viktigaste funktioner.
 • Vad betyder "Cheng", som ingår i det kinesiska namnet på staden?
 • Under hur många år var den Förbjudna staden hem åt kinesiska kejsare?
 • När upphörde den Förbjudna staden att vara kejserligt palats?
 • Hur stort område omfattar den Förbjudna staden?
 • Vilken form hade den Förbjudna staden?
 • Hur många byggnader består den Förbjudna staden av?
 • Vad omger den Förbjudna staden?
 • Hur höga är murarna som omger den Förbjudna staden?
 • Hur många portar finns i muren runt staden?
 • Vad är dörrarna i den Förbjudna stadens portar dekorerade med?
 • Vilken är den största byggnaden i den Förbjudna staden?
 • Vad omgav tidigare den Förbjudna staden?
 • Vad är sant när det gäller den Förbjudna staden?
 • Vilken av följande är Kinas största träsal?
 • Hur stor är arealen på Högsta harmonins sal?
 • Vilken var de kinesiska kejsarnas färg?
 • Hur markerade man en byggnads betydelse i den Förbjudna staden?
 • I vilken del av den Förbjudna staden fanns kejsarens privata residens?
 • Vad kallas den Förbjudna staden idag?
 • Vilken färg var det på murarna som omgärdade den Förbjudna staden?

Scener

Förbjudna staden

Kejsar Yongle, Mingdynastins tredje kejsare, bestämde sig år 1369 för att flytta den kejserliga huvudstaden från Nanjing till Beijing. Förbjudna staden byggdes under 1400-talets första sekel, mellan 1406 och 1420.

Det magnifika palatset fungerade både som politiskt och ceremoniellt centrum i det Kinesiska imperiet under nästan 500 år, ända fram till början av 1900-talet.
Palatskomplexet var också skådeplats för de viktigaste ceremonierna och religiösa ritualerna samt tjänade som bostad åt 24 kinesiska kejsare (14 stycken under Mingdynastin och 10 under Qingdynastin). När den sista kejsaren, Puyi, tvingades abdikera 1912 förlorade Förbjudna staden dessa funktioner.

Det kinesiska namnet på palatskomplexet är Zijinchéng vilket betyder lila förbjuden stad. Namnet består av följande delar "Zi" vilket hänvisar till färgenmurarna som omger staden, samt till det kinesiska namnet på Polstjärnan, (Ziwei, den himmelska kejsarens bosättning). "Jin" betyder förbjuden och hänvisar till att tillträde till eller utträde ur den Förbjudna staden krävde kejsarens tillstånd. "Cheng" betyder muromgärdad stad.

Idag är palatskomplexets officiella namn Palatsmuseet och det besöks av miljoner turister varje år. Vissa dagar kan besökarantalet överstiga 100 000 personer. Förbjudna staden är ett av de mest storslagna monumenten från den kinesiska kejsartiden och dessutom det största komplexet av forntida trästrukturer. Palatsmuseet utsågs till ett världsarv av Unesco 1987.

Konstruktion

 • Förbjudna staden - Den Förbjudna staden byggdes på en 720 000 m² (72 hektar) stor rektangulär yta. De nord-sydliga sidorna mäter 961 meter och de öst-västliga sidorna mäter 753 meter.
 • Den kejserliga staden - Den Förbjudna staden låg inbäddad i den Kejserliga staden och var omgärdad av murar. Staden försåg kejsarens hov med nödvändiga faciliteter. Köket och den Kejserliga trädgården låg också innanför murarna.
 • vallgrav - Palatskomplexet omgärdas av en 52 meter bred och sex meter djup vallgrav som skyddade den Förbjudna staden.
 • mur - Palatskomplexet omgärdas av en 7,9 meter hög och 8,62 meter tjock mur som skyddade den Förbjudna staden.
 • Yttre borggård - Traditionellt var staden uppdelad i två olika områden. Den större, södra delen användes främst vid ceremoniella sammankomster.
 • Inre borggård - Traditionellt var staden uppdelad i två olika områden. Den inre, norra delen var kejsarens och hans familjs domän. Här utfördes också det dagliga arbetet rörande imperiets affärer.
 • vakttorn - Den Förbjudna staden byggdes på en rektangulär yta. Vakttorn placerades i varje hörn. Dessa hade intrikata takstrukturer vilka bjöd förbipasserande på en fantastisk vy.
 • port - Portbyggnader konstruerades på vardera sida av muren. Portarna var utsmyckade med valv och dörrarna med gyllene spikar i nio rader och nio kolumner. Idag används endast Meridianporten som ingång till den Förbjudna staden.
 • Kejserliga trädgården - Det fanns en relativt liten trädgård i den inre delen, reserverad för kejsaren och hans familj. Träden, stenarna, paviljongerna och rökelsekaren är placerade enligt traditionell kinesisk trädgårdsarkitektur.
 • Jingshan Park - En konstgjord kulle som konstruerades av de jordmassor som grävdes ut när Förbjudna staden anlades. Den är ungefär 45 meter hög och ligger i Jinghsan Park, norr om den Förbjudna staden, längs stadens nord-sydliga axel. Den kallas ofta Feng Shui Hill eller Coal Hill av lokalborna.
 • Gyllene vattnets flod - En konstgjord kanal som löper längs den yttre, norra delen av staden. Den överkorsas av fem stenbroar som är förlängningar av Meridianporens fem passager.

Den Förbjudna staden är världens största överlevande palatskomplex. Den byggdes på en 720 000 m² (72 hektar) stor rektangulär yta. De nord-sydliga sidorna mäter 961 meter och de öst-västliga sidorna mäter 753 meter. Över en miljon människor arbetade med konstruktionen.

Den Förbjudna staden låg inbäddad i den Kejserliga staden som, i sin tur, var en del av Inre staden. Den var belägen norr om det medeltida Beijings Yttre staden.

Var och en av dessa stadsdelar omgärdades av murar. Förbjudna stadens murar var 7,9 meter höga, 6 meter tjocka och omgärdades av en 52 meter bred vallgrav. Vid murens fyra hörn byggdes vakttorn och varje sida av muren hade en port.

Förbjudna staden delas traditionellt in i två delar. Den större södra delen användes för ceremoniella sammankomster medan den mindre norra delen var avsedd för kejsaren och hans familj (eller hov).

Portar

 • Wumen Meridianporten
 • Västra strålande porten
 • Gudomliga tapperhetens port
 • Östra strålande porten
 • Den högsta harmonins port
 • Den gudomliga renhetens port

Palats och salar

 • Högsta harmonins sal
 • Centrala harmonins sal
 • Salen för harmonins bevarande
 • Himmelska renhetens sal
 • Salen för själens bildning
 • Den militära upphöjningens sal
 • Salen till litteraturens ära
 • Den fridfulla uthållighetens palats

Den Förbjudna staden består av 980 byggnader varav de viktigaste är palatsen och de olika salarna. Där finns också tempel, helgedomar och andra byggnader.

Den mest spektakulära byggnaden är Högsta harmonins sal, den sågs som hela imperiets mest centrala byggnad och här utfördes de viktigaste ceremonierna. Det är den största träsalen i Kina med en area på ungefär 2300 m². Byggnaden är 27 meter hög och är placerad på en marmorgrund i tre nivåer. Den är 64 meter bred och 34 meter lång och takstrukturen vilar på 86 träpelare. Den guldlackerade kejserliga tronen står centralt placerad i salen.

Utformningen av den Förbjudna staden baserades på traditionella kinesiska filosofiska och religiösa principer. Symboler för kejsarens makt var också viktiga element i utformningen.

Byggnadernas struktur och placering, färgerna (gult var till exempel kejsarens färg) och olika tal har alla symbolisk betydelse. Antalet figuriner som placerades på en byggnads takås, till exempel, symboliserade hur viktig byggnaden var. Högsta harmonins sal, den viktigaste byggnaden, har tolv figuriner på sitt tak, fler än någon annan byggnad.

Tronsal

Kejserliga trädgården

 • Tiotusen vårars paviljong
 • Tusen höstars paviljong
 • Den karmosinröda snöns paviljong
 • Palatset för närande av naturen
 • Den kungliga fredens palats
 • Den kungliga fredens sal
 • Paviljongen som leder in ljuset
 • Den samlade elegansens palats - Den kallas också Skönhetens kulle.

Berättarröst

Kejsar Yongle, Mingdynastins tredje kejsare, bestämde sig år 1369 för att flytta den kejserliga huvudstaden från Nanjing till Beijing. Förbjudna staden byggdes under 1400-talets första sekel, mellan 1406 och 1420.

Det magnifika palatset fungerade både som politiskt och ceremoniellt centrum i det Kinesiska imperiet under nästan 500 år, ända fram till början av 1900-talet. Palatskomplexet var också skådeplats för de viktigaste ceremonierna och religiösa ritualerna samt tjänade som bostad åt 24 kinesiska kejsare. När den sista kejsaren, Puyi, tvingades abdikera 1912 förlorade Förbjudna staden dessa funktioner.

Den Förbjudna staden är världens största överlevande palatskomplex. Den byggdes på en 720 000 m² (72 hektar) stor rektangulär yta. De nord-sydliga sidorna mäter 961 meter och de öst-västliga sidorna mäter 753 meter.

Den Förbjudna staden består av 980 byggnader varav de viktigaste är palatsen och de olika salarna. Där finns också tempel, helgedomar och andra byggnader. Den mest spektakulära byggnaden är Högsta harmonins sal, den sågs som hela imperiets mest centrala byggnad och här utfördes de viktigaste ceremonierna.

Idag är palatskomplexets officiella namn Palatsmuseet och det besöks av miljoner turister varje år. Vissa dagar kan besökarantalet överstiga 100 000 personer. Förbjudna staden är ett av de mest storslagna monumenten från den kinesiska kejsartiden och dessutom det största komplexet av forntida trästrukturer. Palatsmuseet utsågs till ett Världsarv av Unesco 1987.

Relaterade objekt

Medeltida kinesisk härskare

Kejsaren av det vidsträckta imperiet i Fjärran Östern var herre över liv och död.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Liuhe-pagoden (Hangzhou, 1100-talet)

De Sex Harmoniernas pagod är belägen vid floden Qiantang i Kina.

Djonk

Ett segelfartyg med karaktäristiska loggertsegel som används för både militära ändamål och handelsändamål.

Forntida kinesisk soldat

Under forntiden var de kinesiska soldaternas stridsutrustning enkel.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Kinas administrativa karta

Denna animation visar Kinas viktigaste administrativa enheter.

Legendariska byggnader

Ett urval av legendariska byggnader från civilisationens historia.

Mongol khan (200-talet)

Härskaren över det enorma Mongolväldet var khanen.

Topografisk karta över Kina

Denna animation visar Kinas topografi och hydrografi.

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott var inte bara centrum för hans rike utan också ett kulturcenter.

Legendariska medeltida riken

Ett stort antal legendariska imperier har uppstått (och förstörts) under historiens lopp.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Added to your cart.