Flora och fauna under perm

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Biologi

Nyckelord

Jordens historia, geologiska åldrar, perm period, Fossil, levande fossil, slocknat, förhistorisk varelse, Gorgonopsia, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, Bjuvia, Ginkgo biloba, sigillaria, Walchia, Glossopteris, gingko, pteridosperm, Paleozoiska Era, Orthacanthus, reptil, förhistorisk reptil, bete, rov, gymnosperms, biologi, vertebrate, växt, flora och fauna, fauna, flora, synapsider, Araucaria

Relaterade objekt

Scener

Flora och fauna

Klimatet under den sista delen av Paleozoikum var varmare och torrare än under Karbonperioden.

Superkontinenten Pangeas inland blev allt torrare och präglades av ökenspridning. På grund av klimatförändringen glesnade den tidigare rikliga vegetationen, nya växtarter dök upp och däggdjursliknande reptiler började sprida sig.

Slutet på Permperioden markeras av Perm-trias-utdöendet (för 251 miljoner år sedan). En supervulkan fick ett utbrott och gaserna som spreds i atmosfären triggade växthuseffekten vilket i sin tur ledde till en global uppvärmning. En genomsnittlig temperaturökning på 10 °C gjorde att 96% av de vattenlevande arterna och 70% av de landlevande arterna på jorden dog ut.

Landlevande ryggradsdjur

 • Dimetrodon
 • Dicynodont
 • Gorgonopsia

Dimetrodonen var toppkonsumenten bland de landlevande djuren under Perm-perioden. Det fanns 20 dimetrodonarter och dessa varierade i längd mellan mellan 1,7 och 4,6 meter. Deras ryggsegel, vilket utgjordes av förlängningar av ryggraden samt hud, användes förmodligen för temperaturreglering och kommunikation.

Dicynodonten var det mest utbredda landlevande ryggradsdjuret med omkring 70 släkten med stor variation i storlek, de minsta var små som råttor, de största stora som elefanter. De hade en näbb som liknade den som sköldpaddor har vid den främre delen av munnen, och bakom näbben hade de långa betar. Dessa växtätare byggde sina bon i underjordiska tunnlar.

Gorgonopsia var köttätare. Det fanns 41 arter, varav den minsta var stor som en hund och den största stor som en björn. De hade jättelika sabelliknande tänder med vilka de kunde tillfoga bytet dödliga skador.

Vattenlevande ryggradsdjur

 • Diplocaulus
 • Orthacanthus

Under Perm-perioden hade sjöar, floder och träsk ett mycket rikt djurliv. Sötvattenhajar och stora amfibier upptog toppositionen i den marina födokedjan. Orthacanthus, vars kropp liknade ålens, var en sötvattenhaj som kunde bli upp till tre meter lång.

Diplocaulus, som var ett groddjur, är känd dör sitt unika utseende. Den mätte ungefär 1,3 meter från huvud till svanstipp och vägde 15 kilo. Utskotten på sidorna av skallen gjorde att den såg ut som en boomerang.

Växter

 • Sigillträd - Ett utdött släkte av Lepidodendrales. Denna 20–30 meter höga lummerväxt växte i sumpmarker och på dess stam bildade bladärren ett sigilliknande mönster. Växten hade gräsliknande blad.
 • Glossopteris - Det största släktet inom den utdöda ordningen fröormbunkar. Vi kan bara gissa oss till dess form och storlek eftersom man än så länge bara hittat fossil av de tungliknande bladen.
 • Bjuvia thalensis - En stor planta av trädstorlek. Den har enorma blad och en stam som påminner om palmers stammar. Den kunde bli upp till 15 meter hög.
 • Walchia - En av de tidigaste barrväxterna. Den kunde bli upp till 30 meter hög.
 • Ginkgophyta - Föregångare till dagens Ginkgo biloba. Ett fullvuxen träd kan bli 20–30 meter högt.

Som ett resultat av det torra klimatet minskade antalet sigillträd och fröormbunkar avsevärt. Under perm-perioden spred istället barrträden ut sig, tack vare förmågan att anpassa sig till torrare förhållanden. Walchia var ett av de förhistoriska barrträdsaterna. Dess löv liknade brödgranens barr.

Kottepalmerna, som liknar palmer men egentligen är fröväxter, klarade omställningen till det torrare klimatet under Perm väl, så även de blev utbredda. Stammen på dessa palmliknande träd var raka men vissa arter hade en stam som påminde om en tunna. Den mest kända arten är Bjuvia.

Ginkgophyter växte längs med kusterna där klimatet var fuktigare. Den enda överlevande arten av denna lövfällande växt är Ginkgo biloba, som räknas som en levande fossil.

Leddjur

 • Apthoroblattina
 • Ponomarenkia belmonthensis
 • Meganeuropsis permiana

De mest framgångsrika leddjuren under Permperioden var ur-kackerlakorna, till exempel släktet Apthoroblattina. Under denna period dök de första skalbaggarna upp. Till skillnad från andra insekter har skalbaggar hårda täckvingar som skyddar de undre flygvingarna och säkerställer en fuktig miljö för andningshålen, vilket förhindrar att djuren drabbas av uttorkning. Detta ökar deras chans att överleva.

Under denna period dök också trollsländorna upp. Vissa liknade dagens trollsländor i storlek men det fanns också trollsländor som var mycket större än de vi ser i dag.

Relaterade objekt

Djur- och växtlivet under karbonperioden

I denna animation visas några djur och växter som levde mellan de geologiska perioderna Devon och Perm (358 till 299 miljoner år sedan).

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Ammoniter

En utdöd grupp av bläckfiskar med massivt ytterskal. Ammoniter är utmärkta zonfossiler.

Havsskorpioner

En utdöd grupp leddjur som levde under paleozoikum.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Ichthyosaurie (fisködla)

Delfinliknande marina reptiler; ett bra exempel på konvergent evolution.

Ichthyostega

Ett förhistoriskt groddjur och en tidig representant för landryggradsdjur, den dog ut för 360 miljoner år sedan.

Trilobiter

Tillhörde samma huvudgrupp av leddjur som spindeldjuren och kräftdjur.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Added to your cart.