Fjädertyper

Fjädertyper

Animeringen visar strukturen på de vanligaste fjädertyperna och deras finstruktur.

Biologi

Nyckelord

fjäder, typ av fjäder, plumage, fågel fjäder typ, fågel, Dunfjäder, Duva, fjäder ås, Täckfjäder, Ving/Stjärtpenna, regeringen penna, konturfjäder, vingpenna, isolering, näbb, gröda, djur, Ryggsträngsdjur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för utrotade djurarter.

Gräsand

Genom att studera gräsanden kan vi lära oss om fåglarnas anatomi.

Kärrhök

Kärrhök är en rovfågel som finns utspridd över nästan hela världen.

Kaja

Kajor är flockfåglar och förekommer ofta i städerna. Deras komplexa sociala beteenden har analyserats av Konrad Lorenz.

Kejsarpingvin

Pingvinen är en fågel som lever på Antarktis. Den är anpassad till kyla och ett liv i vatten.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och fågeläggets anatomi.

Kungsfiskare

Kungsfiskarens karakteristiska färger hjälper den att fånga sitt byte.

Nyttodjur

Den här animationen presenterar djur som främst används som nyttodjur samt de primära styckdetaljerna från dessa djur.

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Added to your cart.