Fibroin

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Kemi

Nyckelord

Fibroin, silke, protein, polypeptid, peptidbindning, tertiär struktur, fibrillärt, Betaflak, dragbrottgräns, aminosyrasekvens, silkesmask, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Added to your cart.