Fibroin

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Kemi

Nyckelord

Fibroin, silke, protein, polypeptid, peptidbindning, tertiär struktur, fibrillärt, Betaflak, dragbrottgräns, aminosyrasekvens, silkesmask, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Fibroin

Fibroin är ett protein, byggstenen i silkesfibrer. Silke bildas av körtelsekretet som silkesfjärilen spinner runt sig själv till en kokong när den förpuppas. Fibroin tillhör gruppen fibrillära proteiner och har långa, strängliknande molekyler.
Strukturen i dess polypeptidkedja kan endast vara en alfahelix eller ett betaflak.
Konformationen av fibroin har en betaflakstruktur, vilket innebär att polypeptidkedjorna är anordnade parallellt med varandra och bildar veckade flak. Strukturen stabiliseras av vätebindningar mellan kedjorna.

Fibroin är olösligt i vanliga lösningsmedel men är lösligt i koncentrerade alkaliska lösningar, kopparoxidammoniak och zinkklorid.

Vanliga silkestyper inkluderar damast, organza, satin och taft.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Added to your cart.