Fettmolekyl

Fettmolekyl

Tre mättade fettsyramolekyler kopplade till en glycerolmolekyl.

Kemi

Nyckelord

Fettmolekyl, fett, neutralt fett, triglycerid, lipid, mättad, esterbindning, Fettsyra, palmitinsyra, stearinsyra, glycerol, kommer från djur, Tvål, kemi, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Fettmolekyl (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅

Information

Molmassa: 891,45 g/mol

Smältpunkt: 72 °C

Densitet: 0,862 g/cm³ (vid 80 °C)

Egenskaper

Fetter (eller lipider) är triglycerider (estrar av tre fettsyraenheter och en glycerol). Fettmolekylen som visas i denna animation är glycerylstearat, även kallad hårdfett, där de tre fettsyraenheterna är stearinsyramolekyler. Stearinsyra är en mättad fettsyra, alltså är hårdfett fast vid rumstemperatur medan vegetabiliska fetter innehåller omättad fettsyra och därför är flytande. Hårdfett är olösligt i vatten men är något lösligt i kall alkohol och eter och helt lösligt i bensen och kloroform.

Förekomst och framställning

Hårdfett förekommer i fasta animaliska fetter. Det framställs genom hydrolys av fetter följt av förestring.

Användning

Förr användes hårdfett för ljustillverkning. Fetter används som mat och vid framställning av färgämnen, lädervårdsprodukter, kosmetiska produkter, fettalkoholer och fettsyror.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Oljemolekyl

Triglycerider innehållande omättade fettsyror får en flytande form vid rumstemperatur.

Oljesyra (cis-9-oktadekensyra) (C₁₇H₃₃COOH)

En omättad monokarboxylsyra. Molekylen innehåller dubbelbindning i cis-ställning.

Palmitinsyra (hexadekansyra) (C₁₅H₃₁COOH)

En vit, vaxartad karboxylsyra med högt kolantal.

Stearinsyra (oktadekansyra) (C₁₇H₃₅COOH)

En fast, vit substans som finns i vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

Tvål

Fettsyror är uppbyggda av ett polärt huvud och en opolär svans, därför kan de användas för att lösa upp fettfläckar.

Glycerin (Propantriol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofta används som ingrediens i krämer och salvor.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Added to your cart.