Euglena viridis

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Biologi

Nyckelord

Euglena, encellig, mixotrophic, kloroplast, cellmun, flagell, kontraktila vakuol, eyespot, encelliga eukaryoter, näringsvakuol, Ögondjur, fotosyntes, djur, biologi

Relaterade objekt

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Virus

Virus består av protein samt DNA eller RNA, och de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.