Euglena viridis

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Biologi

Nyckelord

Euglena, encellig, mixotrophic, kloroplast, cellmun, flagell, kontraktila vakuol, eyespot, encelliga eukaryoter, näringsvakuol, Ögondjur, fotosyntes, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Anatomi

 • cellmun - Euglena viridis är en mixotrof organism: den är heterotrof eftersom den kan konsumera organiskt material i mörker via cellmunnen, men den är också autotrof eftersom den själv kan tillverka sin näring genom fotosyntes i solljus.
 • flagell - Flagellen är ett långt, lurvigt utskott som hjälper cellen att förflytta sig. Den sitter i organismens främre del.
 • stigma - Eftersom euglenider också använder sig av fotosyntes, tenderar de att röra sig i riktning mot ljuset med hjälp av stigman. Detta kallas för positiv fototaxis.
 • kontraktil vakuol - Kontraktila (sammandragande) vakuoler pumpar ut överflödigt vatten och avfall ur cellen. I sötvattenmiljö är koncentrationen av lösta ämnen inne i cellen högre än utanför cellen och som ett resultat strömmar vatten från omgivningen in i cellen genom osmos. Överflödigt vatten behöver därför avlägsnas genom en energiintensiv process.
 • cellkärna - Innehåller DNA som styr cellens metaboliska processer.
 • lagrade polysackarider - Eftersom euglenider också använder sig av fotosyntes producerar de glukos ur koldioxid med hjälp av ljusenergi. Glukos syntetiseras därefter till polysackarider som är lagrade i granuler och används som näringsreserv.
 • cytoplasma
 • cellmembran
 • kloroplast - Euglena viridis är en mixotrof organism: den är heterotrof eftersom den kan konsumera organiskt material i mörker via cellmunnen, men den är också autotrof eftersom den själv kan tillverka sin näring genom fotosyntes i solljus. Det är inuti kloroplasterna som fotosyntesen sker: växten framställer kolhydrat ur koldioxid med hjälp av ljusenergi.
 • avfallsvakuol - Innehåller ämnen som inte kan brytas ned.
 • näringsvakuol - Födoämnen i svalget absorberas genom endocytos. Födopartiklar omsluts i näringsvakuoler, där de bryts ned.
 • svalg - Födoämnen från cellmunnen hamnar här innan de absorberas genom endocytos.
 • mitokondrie - Cellens energikälla: den tillverkar adenosintrifosfat (ATP) genom att bryta ned organiska molekyler.

Relaterade objekt

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.