Egers slott (Ungern, 1500-talet)

Egers slott (Ungern, 1500-talet)

Slottet i Eger fick sin slutliga form och blev en viktig del i den nya gränsfästningskedjan på 1500-talet.

Historia

Nyckelord

Slottet Eger, Eger, kedja av gränsstäder, slott, fästning arkitektur, befästning, gräns fästning, Torn, Osmanska belägring, torn, Gárdonyi, stjärnorna i Eger, katedral, palats, belägring, kanontorn, arkitektur, Ungerska, fotpall, renässansen, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur beskrev Géza Gárdonyi slottets form i sin roman?
 • Är det sant att Egers slott består av tre delar: det inre, det mellersta och det yttre slottet?
 • Är det sant att Egers slott var det slottet under 1500-talet som lyckades försvara sig mot osmanerna?
 • Vem var den osmanska sultanen under den legendariska belägringen av Eger?
 • När byggdes slottets katedral?
 • Vilken ungersk kung utsåg Eger till katedralstad?
 • Vad kallas en rad av valvbågar som stöttas av pelare?
 • Vilket arkitektoniskt element återfinns på bottenvåningen i Biskopens palats?
 • I vilken arkitektonisk stil byggdes slottet i Eger?
 • När byggdes biskopens palats?
 • Vilken byggnad fanns INTE i av Egers slott?
 • Nära vilket ungerskt berg ligger Eger?
 • Vilken av följande var inte en av bastionerna i Egers slott?
 • Vem skrev krönikan om belägringen av Eger på 1500-talet?
 • Vilken av följande var inte en av bastionerna i Egers slott?
 • Vilket år lyckades osmanerna inta slottet i Eger?
 • Vilken ungersk författares roman gjorde slottets historia känd?
 • Vilken ungersk kung gav biskopen av Eger tillåtelse att bygga ett slott?
 • Vem var INTE en av slottets försvarare?
 • Vem var slottets härförare under den legendariska osmanska belägringen?
 • Vilket år belägrade osmanerna Eger?
 • När blev Egers slott en viktig del i kedjan av ungerska gränsfort?

Scener

Egers slott

 • det gamla porttornet
 • Bebekbastionen
 • Bolykibastionen
 • yttre slottet
 • Csabibastionen
 • Kyrkbastionen
 • Sándorbastionen
 • Jordbastionen
 • Fängelsebastionen
 • Biskopens palats
 • Katedral
 • inre slottet
 • Dobóbastionen
 • Varkochporten

Egers slott byggdes på en höjd. Dess externa murar och delar av det yttre slottet byggdes efter den mongoliska invasionen, på 1200-talet. Slottet byggdes gradvis ut till det fick sin slutliga skepnad, som vi ser i animationen, på 1500-talet.

Fortet var uppdelat i två delar: det yttre och det inre slottet. Det senare innehöll många av de viktigaste byggnaderna, biskopens palats, kyrkan och förrådsbyggnader. Det fanns en mindre kyrka och bostadshus i det yttre slottet.

I muren som omgav slottet fanns bastioner. Dessa namngavs efter slottets legendariska försvarare. Den viktigaste bastionen var Dobóbastionen, byggd före belägringen av slottet 1552. Längs med väggarna fanns en korridor genom vilken försvararna kunde förflytta sig.

Inre slottet

Egers slott

Staden Eger ligger nära Bükkbergens fot i Ungern. Slottet har sitt ursprung i 1000-talet under Stefan I den heliges regeringstid, då en katedral byggdes på platsen. Efter mongolinvasionen gav kung Béla IV biskop Lampert tillstånd att bygga ett slott. Delar av det yttre slottet och de omgivande stenmurarna är från denna tid. På 1500-talet, efter ständiga utbyggnader och renoveringar, fick slottet sin slutliga skepnad och blev en viktig del i gränsfästningskedjan. Vid denna tid var Ungern uppdelat i tre delar.

Fortet, som är byggt på en höjd, var uppdelat i ett yttre och ett inre slott. Det var omgivet av en mur med bastioner. Innanför murarna fanns många viktiga byggnader, bland dessa fanns kyrkan och Biskopens palats.

Slottet blev berömt efter den misslyckade osmanska belägringen 1552. De hjältemodiga försvararna och deras legendariska härförare István Dobó odödliggjordes i den ungerska författaren Géza Gárdonyis novell "Stjärnorna av Eger".

Géza Gárdonyi

Biskopens palats

Biskopens gotiska palats

Palatset beställdes av Johann Bekensloer, Biskop av Eger, på 1400-talet. Det byggdes åt honom och hans hovstat samt viktiga gäster. Under denna tid var det vanligt att europeiska kungligheter besökte staden. Detta gjorde det nödvändigt att bygga ett värdigt palats, passande för att underhålla gäster och hålla mottagningar och ceremonier.

Byggnaden, i gotisk stil, stod färdig 1476. På bottenvåningen i det två våningar höga palatset fanns en vacker loggia. Flera salar återfinns på båda våningarna och under slottet fanns en stor källare som tjänade flera syften. Under den osmanska ockupationen var den fängelse.

Slottet renoverades mellan 1957 och 1965 och har återfått sin forna glans.

Katedral

Dobóbastionen

Den legendariska befälhavarens bastion

Bastionen byggdes av slottets legendariska härförare, István Dobó, mellan 1549 och 1552, som en förlängning av det medeltida tornet. Under denna period byggdes slottet om och renoverades flera gånger. Fortifikationen har en pentagonal form, den byggdes enligt medeltida arkitektoniska regler för bastionbyggen. Italienska och neo-italienska bastioner blev vanligare efter denna era.

Efter belägringen av slottet 1552 renoverades bastionen och andra delar av slottet som skadats under striderna. På 1700-talet föll bastionen i ruiner. De förstörda delarna sprängdes 1976 för att förhindra olyckor.

Renoveringar utfördes i två faser, på 1980-talet renoverades byggnadens struktur och mellan 2002 och 2005 renoverades insidan.

Promenad

Animation

Berättarröst

Staden Eger ligger nära Bükkbergens fot i nordöstra Ungern. Stadens slott byggdes på en höjd. Delar av det yttre slottet och de omgivande murarna byggdes under 1200-talet, på order av biskopen av Eger och enligt kung Béla IV: policy efter den mongoliska invasionen 1241–42. Fortet expanderades och renoverades gradvis tills det fick sin slutliga skepnad, som vi ser i animationen, på 1500-talet.

I början av den moderna eran blev slottet en viktig del av den nya kedjan av försvarsfästningar som skulle försvara riket mot osmanska inkräktare. Försvarsverken moderniserades och slottet delades upp i ett yttre och ett inre slott. Denna ombyggnad var välbehövd eftersom den gamla ryolitstrukturen aldrig skulle ha kunnat stå emot osmanernas artilleri.

Efter renoveringen och ombyggnationen omgavs slottet av en dubbelmur och skyddande bastioner. De flesta av dessa namngavs senare efter Egers legendariska försvarare. Den mest framstående bastionen, namngiven efter István Dobó, härförare under den osmanska belägringen. Den byggdes mellan 1549 och 1552, ovanpå en medeltida bastion. Här fanns en lång korridor längs med murens insida som försvararna kunde förflytta sig genom. På 1500-talet bestod det yttre slottet av bostadshus, ekonomibyggnader och en kyrka. Det inre slottet skyddades av en inre mur, i det yttre slottet.

Biskopens palats ligger på den nordvästra sidan av det inre slottet. Den första av de två våningarna konstruerades i gotisk stil under 1400- och 1500-talen. Övervåningen, i gotisk- och renässansstil byggdes till senare, på 1700-talet. Slottskomplexets moderna intryck kom sig främst av den gotisk-romanska trippelnavkatedralen, med torn som var synliga inte bara från slottet utan också i hela området. Dessvärre innebar detta också att den blev ett enkelt mål för belägrarna.

Egers slott blev välkänt genom romanen "Stjärnorna av Eger", om den osmanska belägringen, skriven av den ungerska författaren Géza Gárdonyi. Trots att de hjältemodiga försvararna lyckades mota bort osmanerna under belägringen 1552 lyckades osmanerna inta slottet 1596. Under den osmanska ockupationen förstärktes fortet ytterligare. Så småningom föll slottet i ruiner men tack vare omfattande renoveringar under de senaste två årtiondena kan besökare nu åter se slottet i dess ursprungliga glans.

Relaterade objekt

Eldhjul

Försvararna av Egers slott uppfann ett dödligt vapen, ett vattenhjul fyllt med krut och olja, som visade sig vara effektivt mot den ottomanska armén 1552.

Belgrad (1400-talet)

Fästningen i Belgrad (Nándorfehérvár i medeltida Ungern) var en av de viktigaste länkarna i kedjan av ungerska gränsfästningar.

Fyrkantigt, gotiskt slott (Gyula, Ungern)

Ett tegelstensslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av 1300-talet.

Osmansk sultan (1500-talet)

Ledaren för det Osmanska riket var sultanen, herre över liv och död.

Osmanska soldater (1500-talet)

I den osmanska armén ingick janitsjarer (betalda krigare) och sipahier (vasallriddare).

Szigliget slott (1600-talet, Ungern)

Slottet ingick i den ungerska gränsfästningskedjan som byggdes för att skydda mot de osmanska inkräktarna. Dess konstruktion började på 1200-talet.

Den ungerska armén på 1400-talet (kavalleri)

En av de viktigaste enheterna i Matthias I Corvinus Svarta armé var kavalleriet.

Dómtorget (Szeged, Ungern)

Votivkyrkan i Szeged står på stadens berömda torg, medan det nationella porträttgalleriet finns under torgets valvgångar.

Kalvinistkollegiet i Debrecen (Ungern, 1700-talet)

En av de äldsta skolorna i Ungern, där flera kända ungrare har studerat.

Kanonens funktion (1700-talet)

Kanonen var ett viktigt eldvapen i början av 1500-talet och användes såväl på land som till havs.

Luta och vevlira

Den tidigaste versionen av lutan har hittats i gamla Mesopotamien.

Medeltida fängelsehåla

En uppsjö av tortyrredskap användes i medeltida fängelsehålor.

Medeltida kärntorn

Kärntorn var typiska byggnader under medeltiden. De byggdes även fristående, utan slott.

Medeltida slott (Diósgyőr, Ungern)

Ett medeltida slott i Ungern, byggt av kung Ludvig I.

Medeltida torn och bastioner

Fästningarnas struktur utvecklades parallellt med den militära tekniken.

Mir slott (1500-talet)

Mir slott, som ligger i staden Mir i Vitryssland, byggdes i gotisk stil och renässansstil.

Oradeas fästning

Oradeas fästning i Transsylvanien är ett bra exempel på medeltida fästningsarkitektur.

Osmansk arkitektur i Ungern (1600-talet)

Rester av osmansk arkitektur i Ungern inkluderar moskén Gazi Kasim Pasha i Pécs och minareten i Eger.

Riddarsal

En av de viktigaste delarna av ett medeltida slott var riddarsalen.

Ungerska armén på 1400-talet (infanteri)

En av de viktigaste enheterna av Matthias Corvinus Svarta Armé var infanteriet.

Varaždinborgen (1500-talet)

Denna fantastiska borg ligger i norra Kroatien.

Jordbefästning, Ungern

En triangulär jordbefästning, som användes av ledaren för en av de gamla ungerska stammarna under den ungerska erövringen.

Added to your cart.