Dvärghästskonäsa

Dvärghästskonäsa

Fladdermöss använder ultraljud för navigering och för att jaga byten.

Biologi

Nyckelord

SLAGTRÄ, hästsko fladdermus, däggdjur, ultraljud, Övervintring, ekolokalisering, homologi, Doppler, grottinvånare, grotta, Orientering, våg, ljud, våglängd, frekvens, nattlig, rovdjur, djur, Ryggsträngsdjur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Dvärghästskonäsa

Ekolokalisering

 • bytet närmar sig
 • bytet svävar
 • bytet avlägsnar sig
 • reflekterat ljud med högre frekvens - På grund av Dopplereffekten är frekvensen av de ljudvågor som reflekteras från ett byte som närmar sig, högre än den ursprungliga frekvensen. Detta används av fladdermössen för att bestämma bytets relativa hastighet.
 • reflekterat ljud på samma frekvens
 • reflekterat ljud med lägre frekvens - På grund av Dopplereffekten är frekvensen av de ljudvågor som reflekteras från ett byte som är på väg bort, lägre än den ursprungliga frekvensen. Detta används av fladdermössen för att bestämma bytets relativa hastighet.

Övervintring

Anatomi

 • kroppslängd: 3,5 – 4,5 cm
 • vingbredd: 20 – 25 cm
 • vinge - Hud utspänd mellan de främre och de bakre extremiteterna och svansen. Dvärghästskonäsan sveper in sig i sina vingar när den sover.
 • stora öron - De stora öronen känner av det reflekterade ultraljudet och är därför väsentliga attribut i navigering och jakt.

Homologi av armar och vingar

 • människoarm
 • främre extremiteten
 • överarmsben
 • underarmsben - Strålbenet sitter på samma sida som tummen, och armbågsbenet på samma sida som lillfingret.
 • handlov
 • mellanhandsben
 • fingerfalanger

Animation

 • ultraljud
 • reflekterat ultraljud
 • bytet närmar sig
 • bytet svävar
 • bytet avlägsnar sig
 • reflekterat ljud med högre frekvens - På grund av Dopplereffekten är frekvensen av de ljudvågor som reflekteras från ett byte som närmar sig, högre än den ursprungliga frekvensen. Detta används av fladdermössen för att bestämma bytets relativa hastighet.
 • reflekterat ljud på samma frekvens
 • reflekterat ljud med lägre frekvens - På grund av Dopplereffekten är frekvensen av de ljudvågor som reflekteras från ett byte som är på väg bort, lägre än den ursprungliga frekvensen. Detta används av fladdermössen för att bestämma bytets relativa hastighet.
 • människoarm
 • främre extremiteten
 • överarmsben
 • underarmsben - Strålbenet sitter på samma sida som tummen, och armbågsbenet på samma sida som lillfingret.
 • handlov
 • mellanhandsben
 • fingerfalanger

Berättarröst

Fladdermöss är däggdjur som kan flyga tack vare ett hudskikt som är utspänt mellan de främre och de bakre extremiteterna och svansen. Människoarmen och fladdermusens främre extremiteter har ett gemensamt evolutionärt ursprung, men har olika funktioner, det vill säga, de är homologa.

Detta gemensamma ursprung kan observeras i benstrukturen. Både människans arm och fladdermusens främre extremiteter består av överarmsben, underarmsben, handlovsben, mellanhandsben samt fingerfalanger. Under evolutionen har mellanhandsbenen och fingerfalangerna hos fladdermössen förlängts för att kunna hålla huden utspänd.

Fladdermössen är aktiva på natten. Det är då de jagar insekter och fångar sina byten med hjälp av ultraljudsvågor. De använder ekon för att bestämma bytets exakta plats. Det sker genom att de mäter tidsfördröjningen mellan bytesdjurets egen ljudemission och ekot. Fladdermöss kan också känna av rörelseriktningar. Det gör de med hjälp av dopplereffekten. Denna effekt kan upplevas på samma sätt som när en bil passerar oss i hög fart. När bilen närmar sig blir ljudets frekvens högre, när den har passerat oss och börjar avlägsna sig blir ljudfrekvensen lägre.

Följaktligen blir frekvensen på ljudet av ett objekt som närmar sig högre än för ett objekt som avlägsnar sig. Av denna anledning blir ekot högre när bytet närmar sig fladdermusen. Om bytet rör sig bort från fladdermusen blir ekot istället djupare än det utsända ljudet.

Fladdermöss kan också upptäcka och lokalisera hinder med stor precision med hjälp av ultraljudorientering. Därför är det ganska osannolikt att en fladdermus, om den kom flygande i till exempel en trappuppgång, skulle flyga in i oss om vi håller oss lugna och inte börjar hoppa runt.

Relaterade objekt

Öresvin

Öresvinet, som även kallas flasknosdelfin, är ett havslevande däggdjur som orienterar sig med hjälp av ultraljud.

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Blåval

Ett marint däggdjur vilket är det största kända djuret som någonsin har existerat.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Mullvad

Små däggdjur som lever i underdjurdiska gångar och vars främre extremiteter har ombildats till grävfötter.

Quetzalcoatlus, en väldig flygödla

Quetzalcoatlus var ett av de största flygande djuren som funnits genom tiderna.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Hund

Hundar är en domesticerad underart av varg.

Kronhjort

Kronhjort är partåiga hovdjur och idisslare. Kronhjortshanar har rikt förgrenade horn.

Sisel

En underjordiskt levande gnagare som är utbredd i Central- och Östeuropa.

Utter

Uttern är ett semiakvatiskt rovdjur.

Näbbdjur

Ett däggdjur med egenskaper som är typiska för reptiler: det lägger ägg och har en kloaköppning.

TGV POS höghastighetståg

Tåget som har en färdhastighet på 320 km/h går mellan Paris och södra Tyskland.

Added to your cart.