Drönare

Användningsområdet för obemannade luftfarkoster (drönare) fortsätter att växa.

Relaterat extramaterial

Zeppelinare, LZ 129 Hindenburg

En zeppelinare är ett luftskepp med ett stelt metallskelett.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent-Motorwagen betraktas allmänt som det första fordonet som drevs av en...

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen innehåller också regler för säkerhetsutrustning för cyklar.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Den kanadensiska helikoptern är en av de mest använda helikoptrarna i världen.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Fyr

Fyrar används som navigeringshjälp åt fartyg som går i kustnära farvatten.

Otto Lilienthals glidflygplan

Den tyske ingenjören, Otto Lilienthal var den första personen som lyckades flyga med ett...

Added to your cart.