Diamant

Diamant

En kristallin allotrop av grundämnet kol, det hårdaste kända naturliga materialet.

Kemi

Nyckelord

Diamant, allotrop av kol, allotropy, lysande, diamantgitter, kovalent nätstruktur, tetraeder, hårdaste substansen, smycken, borrhuvud, karat, Cullinan, Koh-i-Noor, Excelsior, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Fulleren (C₆₀)

En kristallin allotrop av kol som upptäcktes i slutet av 1980-talet.

Grafit

En kristallin allotrop av grundämnet kol.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Kisel

En kristallin substans som är ett mycket viktigt material inom elektronikindustrin (halvledare, integrerade kretsar).

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Kiseldioxid (SiO₂)

En polymorf förening som oftast återfinns i form av kvarts.

Ludvig XIV (Solkungen)

Denne franske kung som fick epitetet "Solkungen" på grund av sin överdådiga och extravaganta livsstil, är den europeiska monark som suttit längst vid tronen.

Pärla

Vissa musslor producerar pärlor, det sker som en bieffekt av deras skyddsmekanism mot parasiter och främmande partiklar. Pärlor används för att göra smycken.

Added to your cart.