Det romerska huset (antiken)

Det romerska huset (antiken)

Välbärgade romerska medborgare bodde under antiken i stora hus med flera rum och varierande planlösning.

Historia

Nyckelord

bostad, hus, Livsstil, byggnad, struktur, arkitektur, Rom, Pompeji, Herculaneum, antiken, villa, atrium, kök, möbler, Mozaik, Webbshop, Gata, historia, prydnad

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur många våningar brukade förmögna romares hus bestå av?
 • Vad kallades lantegendomar i antika Rom?
 • Vilket material gjordes de flesta möbler av?
 • I vilken del av huset fanns de övriga rummen belägna?
 • Vilket påstående om de välbärgade romarnas hus är INTE korrekt?
 • Är det sant att fönstren saknade glas i antika Rom?
 • Vilket av nedanstående fanns INTE i skafferiet i romerska hus?
 • Var förvarade romarna sina kläder?
 • I vilket rum, förutom vardagsrummet, hölls viktiga diskussioner?
 • Vad kallades toaletterna i romerska hus?
 • Vilket rum kallades "culina"?
 • Hur många gånger om dagen brukade romarna äta?
 • Vilken var den viktigaste måltiden i antikens Rom?
 • Hur brukade romarna inta sina måltider?
 • Vad är den största skillnaden mellan sovrummen i antika grekiska och romerska hus?
 • Vad kallas bilder eller mönster skapade av olikfärgade små bitar av sten eller porslin?
 • Var samlades regnvattnet som föll genom atriumets öppna tak?
 • I vilket rum brukade romarna förvara familjedokument och målningar på sina förfäder?
 • Vad användes för att värma golv och väggar i romerska hus?
 • Vad fanns under golven i antika romerska badhus?
 • Vilket av nedanstående fanns INTE i skafferiet i romerska hus?
 • Vad lagrade romarna INTE i sina lerkrukor?
 • Vad kallas det ovala kärlet av lera, som användes till förvaring under antiken?
 • Vilken av följande möbler användes vanligtvis INTE i romerska hus?
 • Vilket av följande påståenden om ˝hortus˝ är INTE korrekt?
 • Är det sant att flera ingångar (med olika funktioner) fanns i romerska hus?
 • Vilket av nedanstående exempel var inte en central del i det romerska huset?
 • Är det sant att planlösningen i romerska hus var mer varierade än i husen i det antika Grekland?
 • Vilken takbeklädnad användes i antikens Rom?
 • Vilket rum kallades ˝atrium˝.

Scener

Det romerska huset (domus)

Romerska bostäder

Ett viktigt område inom romersk arkitektur var konstruktionen av bostadshus och villor. Förmögna romerska medborgares hus var bekvämare och mer varierade än motsvarande byggnader inom den grekiska arkitekturen. Mycket av det man känner till om romerska hus kommer från utgrävningarna i Pompeji och Herculaneum.
Stadsbornas hus och aristokraternas villor på landsbygden var rymliga och bestod av en eller två våningar och flera rum. Väggarna var byggda av bränt tegel och täckta med gips. Taket, som var öppet ovanför innergården, var täckt med takpannor. Husen hade glasade fönster och flera ingångar med olika funktioner.
De viktigaste rummen var arrangerade symmetriskt. Längdaxeln i romerska hus bestod av en ingång (eller ostium), en innergård (eller atrium) samt en bakgård (eller hortus). Sovrummen låg oftast runt gården.

Tvärsnitt

 • 1:a våningen
 • ingång (ostium)
 • handelsbod (taberna)
 • innergård (atrium)
 • bassäng för regnvatten (impluvium)
 • sovrum (cubiculum)
 • vardagsrum (tablinum)
 • toalett (latrina)
 • bakgård, trädgård (hortus)
 • kök (culina)
 • matsal (triclinium)
 • arbetsrum (tablinum)

De romerska husens struktur

Kök, matsal, festmåltider

Liksom i det antika Grekland var köket en viktig del av huset i det antika Rom. Ingången till köket vette vanligtvis direkt mot gatan. I inredningen ingick ugnar och spisar samt amforor och lerkrukor för förvaring av råvaror. Andra köksredskap hängdes på väggarna eller placerades på hyllor.
Matsalen (triclinium) tjänade inte bara som en plats för måltider utan gäster underhölls ofta här och det var här många viktiga diskussioner tog plats.
Romarna åt vanligtvis tre gånger om dagen varav middagen var den största och viktigaste måltiden. De mer välbärgade romarna använde slavar i köket. Man lade stor vikt vid serveringen av maträtter och på de speciella ingredienserna. Måltiderna intog man liggande på soffor, vilande på armbågarna.

Rummen samt inner- och bakgården

Rummen låg vanligtvis kring gården. Om det fanns en andra våning, låg slavarnas rum där. Flera aspekter togs i beaktande vid utformningen av rummen, det fanns dagrum och nattrum, rum för sommaren och rum för vintern. Till skillnad från hos grekerna låg inte männens och kvinnornas rum i separata avdelningar.
Möblerna och inredningen var oftast enkla. Endast de välbärgade lät dekorera husen med statyer och målningar. Mosaikgolv var inte ovanligt. Rummen värmdes upp med varm luft genom ett golvvärmesystem, kallat hypokaust. Ljuset kom in i rummen genom fönster som vette mot gården och gatorna.
Det fanns också en bakgård som oftast var en liten trädgård (hortus), dekorerad med fontän och konstgjord sjö och med vintergröna växter. Den var omgiven av ornamenterade, snidade pelare. Hortus var en avkopplingsplats för romerska medborgare när de ville ta en paus från det sociala och politiska livet.

Atrium och tablinum

Atriumet var det centrala rummet i de romerska husen. Det var en rektangulär gård under ett öppet tak. En smal gång ledde från ingången till atriumet. Regnvattnet som föll från taken samlades i bassängen (eller impluvium).
Runt atriumet fanns flera gästrum, slavarnas rum och förråd. Gäster togs oftast emot i atrium, där många viktiga diskussioner hölls och beslut fattades.
Atrium anslöt till bakgården genom tablinum. Det var ett av de viktigaste rummen i huset och fungerade som en mottagningssalong. Det var en stor hall med pelargång och det användes också som familjearkiv och bildgalleri. På dess två sidor, låg ytterligare sällskapsrum och gallerier.

Promenad

 • 1:a våningen
 • ingång(ostium)
 • handelsbod (taberna)
 • bassäng för regnvatten (impluvium)
 • sovrum (cubiculum)
 • vardagsrum (tablinum)
 • toalett (latrina)
 • kök (culina)
 • matsal (triclinium)
 • arbetsrum (tablinum)
 • mosaik
 • freskomåleri
 • ugn

Animation

 • 1:a våningen
 • ingång (ostium)
 • handelsbod (taberna)
 • innergård (atrium)
 • bassäng för regnvatten (impluvium)
 • sovrum (cubiculum)
 • vardagsrum (tablinum)
 • toalett (latrina)
 • bakgård, trädgård (hortus)
 • kök (culina)
 • matsal (triclinium)
 • arbetsrum (tablinum)

Berättarröst

De välbärgade medborgarna i antikens Rom bodde i hus som var bekvämare och mer varierade än de bostäder som byggts inom den grekiska arkitekturen. De romerska stadsbornas bostadshus kallades domus. Både dessa och aristokraternas villor på landsbygden, var rymliga byggnader som bestod av en eller två våningar med flera rum. Väggarna var byggda av bränt tegel och täckta med gips. Taket var täckt med takpannor och öppet ovanför innergården.

Husen hade glasfönster och flera ingångar med olika funktioner. Längdaxeln på romerska hus utgjordes av en ingång (eller ostium), en innergård (ett atrium) samt en bakgård (en hortus). De viktigaste rummen, inklusive köket och matsalen var arrangerade symmetriskt. Matsalen användes inte bara för att äta utan också för att underhålla gäster. Sovrummen låg vanligtvis runt gården. Till skillnad från grekerna, separerade romarna inte kvinnors och mäns rum. Om det fanns en andra våning, låg slavarnas rum där.
En smal gång ledde från ingången till innergården med öppet tak. Regnvattnet som föll från taken samlades i bassängen (eller impluvium). Efter atriet fanns tablinum, som användes som ett vardagsrum där man tog emot gäster. Det kopplade också ihop bakgården med atriet. Hortus var en liten trädgård omgiven av en pelargång, dekorerad med fontän, konstgjord sjö och vintergröna växter och var familjens avkopplingsplats.
De antika romerska husen var perfekt utformade för familjer och tjänade som modeller för framtida arkitektur.

Relaterade objekt

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Amfiteatern i Pula (1:a århundradet)

Amfiteatern i Pula, eller Arena som den också kallas, ligger i dagens Kroatien. Den var en av de största romerska amfiteatrarna under antiken.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Kinesiskt hus

Ett traditionellt kinesiskt siheyuan-hus är en fyrlängad byggnad runt en rektangulär innergård.

Pantheon (Rom, 2:a århundradet)

Pantheon uppfördes som ett tempel för alla de romerska gudarna under den romerska kejsaren Hadrianus regeringstid.

Pompejus teater (Rom, 1:a århundradet, f.v.t.)

Teatern som byggdes på uppdrag av Gnaeus Pompejus Magnus var den första permanenta stenteatern i antikens Rom.

Romersk senator och hans hustru under antiken

Senatorer, medlemmar av den högsta sociala klassen i antikens Rom, bar toga med purpurröda kanter.

Romerska belägringsmaskiner

Antikens romerska erövrare hade effektiva belägringsmaskiner som hade utvecklats för att attackera befästningar.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Typiska bostadstyper

Varje epok och kultur har sina specifika bostadstyper.

Traditionellt japansk hus (machiya)

Animationen visar det traditionella japanska träradhuset som kallas machiya.

Turkiskt bad (1500-talet)

En av de positiva influenserna från den osmanska invasionen i Europa var de turkiska baden.

Added to your cart.