Det genetiska materialets uppbyggnad

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Biologi

Nyckelord

genetiskt material, DNA, deoxiribonukleinsyra, Dubbelhelix, kromosom, adenin, tymin, cytosin, guanin, reproduktion, purin, pyrimidin, vätebindning, histonprotein, nukleosomen, människa, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Individens organisationsnivåer

Denna animation visar biologiska organisationsnivåer från individnivå till cellnivå.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Added to your cart.