Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Colosseum (Rom, 1:a århundradet)

Den mest kända och mest magnifika amfiteatern i Rom byggdes under det första århundradet.

Historia

Nyckelord

Colosseum, amfiteater, Rom, Római Birodalom, djur kamp, gladiatorstrid, arenan, cirkus spel, gladiator, byggnad, struktur, Vespasianus, Titus, Domitianus, nero, båge, underhållning, elliptisk baserade, auditorium, Amphiteatrum Flavium, antiken, förföljelse av kristna, kejsare, kejserliga perioden, historia

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad betyder begreppet amfiteater?
 • Var ligger Colosseum?
 • I vilket forntida rike byggdes världens mest kända amfiteater?
 • Under vilken kejsares regeringstid började man bygga Colosseum?
 • Vems staty stod framför Colosseum?
 • När invigdes Colosseum?
 • Vad hette byggnaden ursprungligen?
 • Under medeltiden döptes byggnaden om efter kejsarens staty. Vem var denne kejsare?
 • Hur lång är byggnaden?
 • Ungefär hur många åskådare kunde byggnaden rymma?
 • Vilka var gladiatorerna?
 • Vad betyder hälsningsfrasen gladiatorerna uttalade när de gjorde entré?\n("Ave, Caesar morituri te salutant!”)
 • Vad betyder följande latinska ordspråk? "Panem et circenses!”
 • Är det sant att olika sjöslag iscensattes på Colosseum?
 • Hur hög är byggnaden?
 • Vem var historiens mest kända (upproriska) gladiator?
 • Vad innebar tecknet tummen ner för den besegrade gladiatorn?
 • Är det sant att även kvinnliga gladiatorer slogs på Colosseum?
 • Är det sant att många kristna dödades av vilddjur på Colosseum?
 • Är det sant att gladiatorerna aldrig kunde bli befriade?
 • Vad innebar tecknet tummen upp för den besegrade gladiatorn?

Scener

Amfiteatern

 • soltak - Soltaket som hölls uppe av master och konsoler gav skugga åt åskådarna.
 • huvudingång
 • välvd port
 • lina
 • mast
 • konsol
 • segel
 • sockel
 • relief
 • korridor - Korridorerna gjorde det möjligt att röra sig snabbt inne i byggnaden.
 • båge
 • fönster
 • pilaster

Arenan

 • auditorium - Colosseum kunde rymma ungefär 50 000 åskådare.
 • kejsarens loge - Kejsaren och hans förtrogna hade en egen loge.
 • arenans ingång
 • vomitorium - Tack vare Colosseums arkitekter fanns det flera vomitoria och trappor som gjorde det möjligt att fylla eller tömma amfiteaterns åskådarplatser på bara några minuter.
 • arena - Arenan på Colosseum var 86 meter lång och 54 meter bred.
 • kolonn
 • trappor
 • sektion
 • lucka för djur - Med hjälp av gångar och ramper kunde vilddjuren föras direkt från sina burar upp till arenan.
 • gladiatorer

Colosseum

 • ellipsformad - Colosseum var 188 meter lång, 156 meter bred och cirka 50 meter hög.
 • huvudingång
 • välvd port
 • konsol
 • sockel
 • relief
 • korridor - Korridorerna gjorde det möjligt att röra sig snabbt inne i byggnaden.
 • båge
 • fönster
 • pilaster

Tvärsnitt

 • pelare
 • trappa
 • arena - Arenan på Colosseum var 86 meter lång och 54 meter bred.
 • auditorium - Colosseum tros ha haft en åskådarkapacitet på mer än 50 000 åskådare.
 • vomitorium - Tack vare Colosseums arkitekter fanns det flera vomitoria och trappor som gjorde det möjligt att fylla eller tömma amfiteaterns åskådarplatser på bara några minuter.
 • korridor - Korridorerna gjorde det möjligt att röra sig snabbt inne i byggnaden.
 • kejsarens loge - Kejsaren och hans förtrogna hade en egen loge.
 • trägolv - Genom att stänga kanalerna kunde arenan på Colosseum förvandlas till en konstgjord sjö.
 • sand - Arenan var täckt av gul sand som absorberade blodet.
 • arenans ingång
 • burar och fängelsehålor - Djurens burar och gladiatorernas fängelsehålor fanns under arenan.
 • underjordiska gångar
 • servicerum - Gladiatorernas rum, vilddjurens bur, lagerlokaler, ramper.
 • lucka för djur - Med hjälp av gångar och ramper kunde vilddjuren föras direkt från sina burar upp till arenan.
 • servicetunnel med nischer - Den omgav andra sidan av muren som inneslöt arenan.

Animation

Tidsresa

Promenad

Berättarröst

Amfiteatrarna var normalt ellipsformade byggnadskonstruktioner som huvudsakligen användes vid cirkusspel.
Arenan omgavs av flera våningar med sittplatsrader varifrån publiken kunde beskåda striderna i säkerhet.

Colosseum, en av världshistoriens mest kända byggnader, var det romerska rikets mest ryktbara amfiteater. Byggandet inleddes under kejsaren Vespasianus regeringstid. Denna magnifika byggnad bredvid Forum Romanum, invigdes år 80 e.v.t. av Titus, kejsare Vespasianus efterträdare, och kompletterades under kejsare Domitianus regeringstid. Colosseums ursprungliga namn var Amphiteatrum Flavium efter den flaviska ätten som innehade makten då amfiteatern byggdes. Den enorma byggnaden sägs ha bytt namn under medeltiden och blev då uppkallad efter kolossalstatyn av kejsare Nero som stod vid sidan om byggnaden.

Colosseum var 188 meter lång, 156 meter bred och cirka 50 meter hög. Amfiteatern tros ha haft en publikkapacitet på mer än 50 000 åskådare. Kejsaren och hans förtrogna hade en egen loge ovanför huvudportarna. Amfiteaterns geniala arkitekter och ingenjörer skapade denna komplexa byggnadskonstruktion av kalksten, tuff och tegel. Det komplexa systemet av ingångar, trappor och korridorer fungerade utmärkt i praktiken. (Colosseums form och konstruktion inspirerade flera arkitekter vid konstruktionen av fotbollsarenor under 1900-talet).

Med hjälp av underjordiska gångar och inbyggda ramper fördes både gladiatorer och vilda djur upp till arenan från sina celler och burar. Genom att stänga kanalerna kunde arenan på Colosseum förändras till en konstgjord sjö, varvid olika sjöslag kunde iscensättas. På den översta (fjärde) våningen gav socklarna och konsolerna stöd åt de stora master på vilka soltak, som täckte nästan hela amfiteatern, fästes.

Många gladiatorer och djur miste sina liv i strider på arenan, i rent underhållningssyfte. Roms centrala amfiteater lockar än idag miljontals turister varje år. Dess skick är långt ifrån perfekt, men Colosseum är fortfarande en av de viktigaste symbolerna för kejsarstaden Rom. Kanske minns dagens besökare den medeltida engelske historikern, teologen och filosofen Beda den vördnadsvärdes ord: ”Så länge Colosseum står, står även Rom. När Colosseum faller, faller även Rom. När Rom faller, så skall även världen falla".

Relaterade objekt

Amfiteatern i Pula (1:a århundradet)

Amfiteatern i Pula, eller Arena som den också kallas, ligger i dagens Kroatien. Den var en av de största romerska amfiteatrarna under antiken.

Romerska gladiatorer (100-talet)

Gladiatorer var soldater som i underhållningssyfte tvingades slåss med varandra eller med vilda djur på de antika romerska arenorna.

Circus Maximus (Rom)

Den antika rännarbanan i Rom blev känd för sina häst- och vagnkapplöpningar.

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Caracallas termer (Rom, 200-talet)

Den romerska kejsarens magnifika badanläggning byggdes under 200-talet e.v.t.

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Leonardo da Vincis verkstad (Florens, 1500-talet)

Besök renässansens universalgenis verkstad i Florens och se hans viktigaste uppfinningar och konstverk.

Lutande tornet i Pisa (1300-talet)

Bredvid katedralen i Pisa står det medeltida klocktornet, världens mest berömda lutande torn.

Pantheon (Rom, 2:a århundradet)

Pantheon uppfördes som ett tempel för alla de romerska gudarna under den romerska kejsaren Hadrianus regeringstid.

Pompejus teater (Rom, 1:a århundradet, f.v.t.)

Teatern som byggdes på uppdrag av Gnaeus Pompejus Magnus var den första permanenta stenteatern i antikens Rom.

Romersk akvedukt och väg (antiken)

Det avancerade väg- och akveduktsystemet som täckte hela Romarriket speglade väl utvecklingen i den romerska civilisationen.

Romersk senator och hans hustru under antiken

Senatorer, medlemmar av den högsta sociala klassen i antikens Rom, bar toga med purpurröda kanter.

Romerska belägringsmaskiner

Antikens romerska erövrare hade effektiva belägringsmaskiner som hade utvecklats för att attackera befästningar.

Romerska rikets provinser och städer

I denna animation visas Romerska rikets historia genom århundradena.

Romerskt mililtärläger (antiken)

I takt med att det romerska riket expanderade upprättades militärläger på de nyligen erövrade områdena.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores regeringstid.

Teatro Olimpico (Vicenza, 1500-talet)

År 1585 invigdes den första inomhusteatern i modern historia som byggdes enligt antikens byggnormer för teatrar.

Titusbågen (Rom, 1:a århundradet)

Triumfbågen byggdes vid ingången till Forum Romanum för att fira minnet av kejsar Titus seger vid belägringen av Jerusalem.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Det romerska huset (antiken)

Välbärgade romerska medborgare bodde under antiken i stora hus med flera rum och varierande planlösning.

Romersk soldat (första århundradet f.v.t.)

Legosoldater i den antika romerska armén var välutbildade och utrustade med de allra modernaste vapen.

Added to your cart.