Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Kemi

Nyckelord

cellulosa, cellulosamolekyl, fiber, kolhydrat, polysackarid, cellobios, växtcellvägg, vätebindning, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Egenskaper

Cellulosa är en polysackarid. Den är olöslig i vatten och andra lösningsmedel. Den är icke-reducerande. Cellulosa kan brytas ned till glukosenheterna den består av när den behandlas med koncentrerade syror i hög temperatur, eller till cellobios genom sur hydrolys med svag syra.
Flera tusen komponenter av beta-D-glukos binds i cellulosamolekylen med 1,4-bindningar. Molekylerna i kedjan befinner sig i en 180 graders vinkel i förhållande till varandra. Som ett resultat bildas långa trådar eller strängar.

Konfigurationen stabiliseras av vätebindningar i kedjan. Vätebindningar bildas också mellan molekylerna och stabiliserar kedjans parallella struktur. Buntar av parallella cellulosakedjor kallas fibriller.

Förekomst och framställning

Cellulosa finns i växternas fibrer och cellväggar. Dess renaste form återfinns i bomullstrådar. Ett träd innehåller cirka 50 % cellulosa.

Människans matspjälkningssystem kan inte spjälka cellulosa, men fibrer är viktiga för att mag-tarmkanalen ska fungera som den ska. Idisslare, som nötkreatur, kan däremot spjälka cellulosa. Cellulosa framställs ur trä, vass, halm, majs eller solrosstammar genom en speciell process.

Användning

Cellulosa används vid produktion av papper, textil, plast och sprängämnen.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Fruktos (fruktsocker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktos är den sötaste av de enkla kolhydraterna.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Maltos (maltsocker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En disackarid sammansatt av två alfa-D-glukosmolekyler.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Added to your cart.