Celldelning (mitos)

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Biologi

Nyckelord

mitos, celldelning, ID hållare, kromosom, kromatin, diploid cell, diploid, interfas, kroppens celler, kromatider, centromer, DNA, cytologi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Kromosomer

 • moderns kromosomuppsättning - Våra somatiska celler är diploida och innehåller två uppsättningar av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern. Våra könsceller däremot är haploida och innehåller endast en uppsättning kromosomer. Haploida kromosomuppsättningar hos människor innehåller 23 kromosomer. Somatiska celler innehåller 2 x 23 = 46 kromosomer, medan könscellerna innehåller 23.
 • faderns kromosomuppsättning - Våra somatiska celler är diploida och innehåller två uppsättningar av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern. Våra könsceller är haploida och innehåller endast en uppsättning kromosomer. Haploida kromosomuppsättningar hos människor innehåller 23 kromosomer. Somatiska celler innehåller 2 x 23 = 46 kromosomer, medan könscellerna innehåller 23.
 • centromer - Den håller ihop de två kromatiderna. Den består av proteiner.
 • kromatider - De två kromatiderna med identiska DNA-molekyler separeras under celldelning varvid kromosomer med en kromatid bildas. Dessa kromosomer hamnar då i de två cellerna som bildas. Före nästa celldelningen kommer DNA-materialet att dupliceras, vilket innebär att kromosomerna kommer att ha två kromatider igen.
 • en diploid cell med två kromatider i kromosomerna
 • två diploida celler med en kromatid i kromosomerna
 • cell med uppdelade kromosomer
 • DNA fördubbling i interfasen
 • cell med fördubblade kromosomer
 • mitos

Mitos

 • mitos
 • centrosome - Den styr kromosomernas rörelser under celldelningen. Den består av två cylindriska proteinkomplex (korta mikrotubuli) som är vinkelräta mot varandra.
 • kromatin - Den består av DNA och proteiner. Kromosomer bildas (kondenseras) från det.
 • kärnspole - Den består av proteintrådar (mikrotubuli) som binder samman kromosomernas centrosom och centromer.
 • en diploid cell med två kromatider i kromosomerna
 • två diploida celler med en kromatid i kromosomerna
 • cell med uppdelade kromosomer
 • DNA duplicering i interfasen
 • cell med fördubblade kromosomer

Animation

 • moderns kromosomuppsättning - Våra somatiska celler är diploida och innehåller två uppsättningar av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern. Våra könsceller däremot är haploida och innehåller endast en uppsättning kromosomer. Haploida kromosomuppsättningar hos människor innehåller 23 kromosomer. Somatiska celler innehåller 2 x 23 = 46 kromosomer, medan könscellerna innehåller 23.
 • faderns kromosomuppsättning - Våra somatiska celler är diploida och innehåller två uppsättningar av varje kromosom, en från modern och den andra från fadern. Våra könsceller är haploida och innehåller endast en uppsättning kromosomer. Haploida kromosomuppsättningar hos människor innehåller 23 kromosomer. Somatiska celler innehåller 2 x 23 = 46 kromosomer, medan könscellerna innehåller 23.
 • centromer - Den håller ihop de två kromatiderna. Den består av proteiner.
 • kromatider - De två kromatiderna med identiska DNA-molekyler separeras under celldelning varvid kromosomer med en kromatid bildas. Dessa kromosomer hamnar då i de två cellerna som bildas. Före nästa celldelningen kommer DNA-materialet att dupliceras, vilket innebär att kromosomerna kommer att ha två kromatider igen.
 • en diploid cell med två kromatider i kromosomerna
 • två diploida celler med en kromatid i kromosomerna
 • cell med uppdelade kromosomer
 • DNA fördubbling i interfasen
 • cell med fördubblade kromosomer
 • mitos
 • centrosome - Den styr kromosomernas rörelser under celldelningen. Den består av två cylindriska proteinkomplex (korta mikrotubuli) som är vinkelräta mot varandra.
 • kromatin - Den består av DNA och proteiner. Kromosomer bildas (kondenseras) från det.
 • kärnspole - Den består av proteintrådar (mikrotubuli) som binder samman kromosomernas centrosom och centromer.
 • en diploid cell med två kromatider i kromosomerna
 • två diploida celler med en kromatid i kromosomerna
 • cell med uppdelade kromosomer
 • DNA duplicering i interfasen
 • cell med fördubblade kromosomer

Berättarröst

Våra somatiska celler är diploida och innehåller två kopior av varje kromosom, en från modern och en från fadern. Dessa kromosomer har två kromatider med identiska DNA-molekyler, eftersom celldelningen föregås av DNA duplicering. När en diploid cell delas under celldelning, bildas två diploida dotterceller vars kromosomer endast innehåller en kromatid. Dessa kromatider separeras och DNA-materialet dupliceras innan nästa celldelning. Då kommer kromosomerna att ha två kromatider igen och celldelningsprocessen startar om. Under denna process minskar antalet kromosomer inte, till skillnad från vid reduktionsdelningen där haploida könsceller bildas från diploida celler.

Celldelningen består av fyra faser. Under profasen, som är den första fasen, kondenseras kromatin, som består av DNA och proteiner, till kromosomer. Centrosomen dubbleras och de nya centrosomerna går mot varsin pol i cellen. Under metafasen går kärnmembranet sönder och kärnspolen bildas. Därefter radas kromosomerna upp längs cellens ekvatorialplan.
Under anafasen separeras kromosomerna och kromosomer med en kromatid bildas. Dessa kromosomer går sedan mot cellens motsatta poler.
Under telofasen delas cellen och kärnmembranet återbildas. Kromosomerna går sedan sönder.
Med andra ord bildas två diploida celler från en diploid cell under mitos.

Vissa celler i våra kroppar, såsom nervceller, kan inte delas medan andra celler kan dela sig flera gånger under vår livstid.

Cellcykeln är en finstämd process där störningar kan leda till okontrollerad celltillväxt och tumörutveckling.

Relaterade objekt

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

Fosterutveckling

Denna animation visar det mänskliga embryots och fostrets utveckling.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Added to your cart.