Bortrifluorid (BF₃)

Bortrifluorid (BF₃)

En färglös gas, tyngre än luft och med en stickande lukt. Den bildar vit ånga i fuktig luft.

Kemi

Nyckelord

bortrifluorid, triangel, molekylär form, bindningsvinkeln, allmän kemi, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Berylliumklorid (BeCl₂)

Används vid framställningen av beryllium och som katalysator.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Fluor (F₂)

Den lättaste halogenen. Fluor är en ljust gulgrön och giftig gas som är extremt reaktiv. Dess mest kända förening är teflon.

Vätefluorid (HF)

En mycket frätande vätehalid som till och med angriper glas.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Jämförelse av halogener

Halogenerna är en grupp i det periodiska systemet som består av fem kemiskt besläktade grundämnen, fluor, klor, brom, jod och astat.

Added to your cart.