Blomma

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Naturkunskap

Nyckelord

biologi, blomma, Fullkomlig blomma, kronblad, pistill, ståndare, foderblad, fröämne, tvåhjärtbladig växt, hylle, växt, blomställning

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Banan

Bananen är en av de vanligaste frukterna i världen.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Pollen

Pollen är växternas ena befruktningsorgan, det befruktar växters ägg. Pollenkornen förekommer i en mängd olika former och storlekar, och är artspecifika.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Added to your cart.