Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Relaterat extramaterial

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder...

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbrisar, berg- och dalvindar samt...

Dimmbildning

Dimma är en typ av moln som bildas direkt på marken. Det finns platser på joden som är inhöljda...

Atmosfären

Atmosfären är den luft som omger oss. Man tar dess närvaro så mycket för givet att man ofta...

Glaciärers arbete

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Added to your cart.