Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Relaterat extramaterial

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Atmosfären

Atmosfären är den luft som omger oss. Man tar dess närvaro så mycket för givet att man ofta...

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Gregorianska kalendern

Skapad för nästan 500 år sedan, är denna kalender en variant av den julianska kalendern. Idag är...

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Jordliknande planeter

Merkurius, Venus, jorden och Mars må ha bildats på ungefär samma sätt, men bara jorden har haft...

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Added to your cart.