Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller mullrande ljud som kallas åska.

Relaterat extramaterial

Glaciärers arbete

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt...

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Väder och klimat

Klimatet är det typiska vädret för en viss region som förändras i praktiken bara på en geologisk...

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Added to your cart.