Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Kemi

Nyckelord

Beta-D-ribos, kolhydrat, monosackarid, socker, pentos, aldopentos, aldos, nukleinsyra, nukleotid, RNA, ATP, NADH, Organisk kemi, kemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Added to your cart.